Vil fjerne brosteinen og asfaltere igjen

Den universelle utformingen gikk fløyten og Vestby kommune må bla opp en ny million for å fjerne steinen igjen.

Den universelle utformingen gikk fløyten og Vestby kommune må bla opp en ny million for å fjerne steinen igjen. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Sons nye utforming passer dårlig for uføre. Nå planlegges det å bruke 1,4 millioner kroner på å plukke opp brosteinen igjen og asfaltere.

DEL

Det kom fram i forbindelse med rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan mandag kveld.

Rådmannen kunne by på to versjoner; en enkel universell løsning til drøye 600.000 kroner, eller en løsning som Rådet for funksjonshemmede anbefaler. Pris: 1,4 mill.

Utformingen som glapp i oppløpet

Brostein og gateløp ble behandlet som egen sak og det er klart at rådmannen ønsker å lytte til rådet.

- Jeg håper det blir som rådmannen innstiller. Jeg tror at man nå ønsker å bli ferdig med denne saken, sa Sverre Bergenholdt, leder for rådet. Han fulgte spent med på debatten og har hatt den ublide rollen det er å påpeke at en dyr opprusting ikke ble slik den skulle, og at uføre har problemenr med å ta seg fram.

Politikerne sa dette:

Tom A. Ludvigsen: - Hva får vi for 1,4 mill.? Vi er enige om at det må ryddes opp i denne saken, men vi kan jo ikke ødelegge den helheten som er blitt der nede heller da. Er det meningen å legge asfalt sånn som utenfor blomsterbutikken?

Fungerende kommunalteknisk sjef Thomas Meisfjord:

- Det blir samme utforming som ved blomsterforretningen ja.

Kjell Meek (SV): - Det står i sakspapirene at bakken opp til kroa er belagt med storgatestein etter pålegg fra fylkeskommunen, og at dette måtte på plass selv om løsningen ikke var universell. Jeg vil gjerne sende regning til fylket.

Fungerende rådmann Sjur Authen: - Jeg tror vi har en dårlig sak der.

Stig Eyde (H): - Høyre går for 1,4 mill. kroner og at det blir en pen utførelse.

Thorsen: - Jeg synes Meeks forslag om å sende regningen til fylket er godt. De kan betale halvparten av dette.

Authen: - Vi kan godt vurdere det fram til kommunestyrebehandlingen.

Ludvigsen: - Ingen tvil om at det finnes noen unødvendige hindringer der nede og nå kommer det fram at kommunen er pålagt å bygge noe som er i strid med universell utforming. Vi er heller ikke fremmed for å sende regning. Dette er rimelig grovt.

Dermed kan det se ut som steinen i Storgaten forbi torget og opp til kroa blir plukket vekk og erstattet med asfalt. I tillegg skal overganger gjøres enklere å forsere.

Andre budsjettforslag fra rådmannen:

Barnehage: Enkelte barnehager har relativt stort antall ledige plasser. Det foreslås å legge ned en avdeling i nord, og en halv i sør.

Hjemmetjeneste: Vil øke kreftkoordinator fra 50 til 70 prosent.

Sykehjem: 24 nye plasser står ferdig i 2015. Foreslår å bruke åtte av plassene i planperioden.

Plan og bygg: ønsker å øke staben med en byggesaksbehandler.

Kommunalteknikk: Vannavgiften øker med 7,5 prosent i 2015.

Eiendom: Vil bevilge 24 millioner kroner for å hente inn etterslepet på vedlikehold. Vil bevilge 250.000 til Prestegårdens venner og låven. Taket på våningshuset må byttes. Foreslår én mill til dette.

Kultur: På grunn av lange køer på kulturskolen foreslås det å øke stillingsressursen på de to instrumentene med lengst kø.
Kultursjefen gir denne fremstillingen: I oktober 2014 hadde kulturskolen 384 elever fordelt på 450 elevplasser. 216 elever sto på venteliste. Noen av de som står på venteliste ønsker plass på mer enn ett tilbud. Antall «ventelisteplasser» er 405. Rådmannen har foreslått å øke stillingsressurs på gitar og piano. Per 24.11 er det 76 som står på venteliste til gitar og 71 til piano. Kulturskolen har for tiden 43 plasser for piano og 24 for gitar.
Lærlinger: Det er foreslått to nye lærlingeplasser. Da stiger tallet til 11. Målet er én plass per 1000 innbygger.

Ødemørk: Rådmannen ønsker å vurdere driften, eventuelt sette den bort til en venneforening. Sak kommer i 2015.

Gebyr: Vil øke med 27 prosent på tilbygg, 22 prosent på bolig og to prosent på byggesaksgebyr. Feiegebyret kan bli økt med 20 prosent. Renovasjonsgebyret reduseres med 8 prosent og slam økes med 11 prosent.

Solhøy: rådmannen mener at byggetrinn én kan utsettes i første omgang med ett år. Hvis ikke får man en overkapasitet på 37 plasser i 2017.

Eiendomsskatten på næring kan økes fra fem til syv promille: betyr ni mill. hvert år. Ved hjelp av dette er kommunen i balanse i planperioden. Netto driftsresultat er vesentlig under fylkesmannens anbefalinger, men kommunen har relativt store disposisjonsfond.

Budsjett og handlingsplan er dermed lagt ut på høring. Saken behandles endelig av kommunestyret  8. desember, etter at politikerne har lagt sine føringer på pengene.

Artikkeltags