Vil ha lystbåthavn på kommunegrensen mellom Moss og vestby

Tage Pettersen (t.v.) og John Ødbehr møttes i går i Søndre Brevik båthavn. Det er sør for denne båthavnen de to Høyrekollegene kan tenke seg et frittflytende anlegg for lystbåter.

Tage Pettersen (t.v.) og John Ødbehr møttes i går i Søndre Brevik båthavn. Det er sør for denne båthavnen de to Høyrekollegene kan tenke seg et frittflytende anlegg for lystbåter. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

En frittflytende lystbåthavn med kabelferjeforbindelse. Ja, det kan bli resultatet i kjølvannet til Tage Pettersen og John Ødbehr.

DEL

Kommuneplanrulleringer kan virke kjedelige, men innholdet kan være krutt.
Nå vil Moss Høyres Tage Pettersen lempe en hel lystbåthavn inn i Mosseplanen, og nabo John Ødbehr i nord støtter ideen med full styrke.

Del på Facebook

– Løsningen er genial, sier Tage Pettersen om en løsrevet båthavn utenfor Norsk spesialolje AS.
– En flytende båthavn med gangbru eller kabelferje vil skåne strandsonen i et område som kommer til å bli hardt presset i den kommende 20 års perioden.

Ta toget til båten

De to Høyrekameratene ser bare fordeler med en ny frittliggende båthavn mellom eksisterende Kambo marina i Moss og Søndre Brevik båthavn i Vestby. De føler seg også temmelig sikre på at tilbud og etterspørsel skal følge takten til veksten i Kambobyen.
– Båthavnen blir dessuten liggende rett øst for Kambo stasjon med de parkeringsmulighetene som finnes der. Folk kan ta buss eller tog til båten, påpeker Ødbehr.

Les også: Åpner for boliger på NSO-tomta på Kambo

Vil være med

Vestbyordføreren legger til at det er tre viktige elementer som gjør at Vestby må være med når Kambobyen formes og Vestby og Moss vokser sammen på fylkesgrensen.
– Mange kommuner gjør tabben ved å ikke samarbeide når denne typen vekst skjer. Det behøver ikke vi å gjøre. For oss handler det om å sikre grøntområdene, sikre tilgangen til Ødemørk og Mossemarka, og bevare kystlinjen for allmennheten. En frittflytende lystbåthavn passer godt inn.

3500 boenheter

Det blir Tage Pettersens jobb å spille forslaget inn i kommuneplanrulleringen i Moss.
– Ja, og dette forslaget vil vi veldig gjerne ha synspunkter på. Sett i et 20 års perspektiv kan det komme opp mot 3500 nye boenheter i området. Båthavnen er tenkt i sjøen utenfor NSO, og er ikke et forsøk på å kaste ut spilloljefabrikken, men heller å følge opp deres planer. NSO har jo allerede lansert tanken om en omregulering fra næring til boliger.

Les også: Tettstedet Moss vurderes som landets 13. største

Utfordringer

Verken Ødbehr eller Pettersen ser konflikter i forhold til skipstrafikken.
– Området i sjøen ligger til rette og anlegget kan utvides etter behov. Vi trenger ikke infrastruktur som båtopplag på land. Båtene kan ligge i opplag andre steder, eller det kan også tenkes at den nye lystbåthavnen kan etableres som boblehavnanlegg. Området har generelt lite is så det burde være en god kombinasjon, avslutter Tage Pettersen.

Artikkeltags