Ifølge nrk.no mener Høyres nestleder i justiskomiteen, Anders Werp, at politiet ikke har ressurser til å sette av egne etterforskere til å bekjempe dyremishandlingen.

Ønsket om et eget dyrepoliti er et tilbakevendende tema, som ved flere anledninger har blitt frontet i media, blant annet i forbindelse med hundedrapssaken som fikk stor oppmerksomhet i Moss i sommer.

LES OGSÅ: Mattilsynet åpner for en prøveordning med Dyrepoliti

Markering

I dag markerer dyrevernsorganisasjonen NOAH behovet for egne avdelinger i politiet som skal bekjempe mishandling av dyr og brudd på dyrevelferdsloven. Det skjer både foran Stortinget og i flere norske byer.

– Brudd på loven om dyrevelferd prioriteres ikke av politiet. Mange saker blir henlagt uten å ha blitt etterforsket. Bare ti til tjue prosent av sakene fører til straff, og straffene er lave. Det er ikke uvanlig at det blir gitt en bot på 5000 kroner for å drukne en hund, sier veterinær og leder i organisasjonen NOAH, Siri Martinsen til nrk.no.

LES OGSÅ: Dyremishandlingen i Norge må stoppes!

Gjør inntrykk

Selv om regjeringsfellene i Fremskrittspartiet støtter ideen om et eget politi for dyrene, er Høyre skeptiske.

Anders Werp, nestleder i justiskomiteen for Høyre innrømmer at historiene om grov dyremishandling som kommer frem i media gjør inntrykk, og at det kan være en sammenheng mellom dyremishandling og senere kriminalitet mot mennesker. Men han ønsker altså ikke egne, spesialiserte dyrepolitiavdelinger.

– Vi har Mattilsynet som tilsynsorgan, de har femti lokalkontor og mange dyktige fagfolk. Tenker vi at politiet skal ta over ansvaret for dette, så blir det spredt tynt utover landet, med store hull i dekningen på kartet. Politiet har store nok utfordringer med annen kriminalitet, sier Werp til nrk.no.

Martinsen i NOAH sier at organisasjonen ikke vil ha enten eller, men ønsker seg både tilsyn og politiavdeling.

- Og det sier jo Mattilsynet også at de ønsker seg, sier hun.

Hun viser også til USA, hvor FBI oppjusterer prioriteringen av dyrekriminalitet, fordi det er en indikator på mennesker som kan begå annen grov kriminalitet.

Werp på sin side sier at Høyre også vil ha økt fokus på dyrevelferd, men mener at nøkkelen er stadig bedre samarbeid mellom tilsyn og politi.