Vil koste opp mot 140 millioner kroner

Statens vegvesen mener dagens Kanalbru synger på siste verset og vil ha en ny og moderne bru som løser trafikkproblemene.

Statens vegvesen mener dagens Kanalbru synger på siste verset og vil ha en ny og moderne bru som løser trafikkproblemene.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Statens vegvesen mener at det haster med å få på plass en ny Kanalbru. Prislappen varierer fra 70 til 140 millioner. Den dyreste brua kan åpnes.

DEL

Statens vegvesen arbeider nå med en såkalt konseptvalgutredning for fremtidens veinett i Moss og Rygge. Denne pakken omfatter en rekke forhold som kollektivtrafikk, sykkelstier og tiltak for ferjetrafikken. Videre er trafikken over til Jeløy en viktig brikke i dette puslespillet.

I den sammenheng har nå ordfører Tage Pettersen (H) og flere sentrale politikere i Moss gått ut med ønsket om en ny gjestehavn, som den nylig vedtatte reguleringsplanen for Alphabrygga åpner for. Derfor vil også mange folkevalgte at Kanalbrua må åpnes igjen. Det vil styrke lønnsomheten til en ny gjestehavn. Havnesjefen har uttalt til avisen at han mener at en bruåpning er helt avgjørende for å sikre trafikkgrunnlaget for en fremtidig gjestehavn. Men detaljene rundt dette ligger i utkastet til konseptvalgutredning for Moss og Rygge, som nå ligger i Vegdirektoratet.

- Moss som sommerby

Imidlertid letter saksbehandler Arnt Ivar Weum litt på sløret og forklarer at Statens vegvesen er positive til en ny bru som kan åpnes.

– Vi ser helt klart verdien av å få en ny og moderne bru som kan åpnes for lystbåter. Det vil styrke Moss som sommerby. Dessverre er det store prisforskjeller her.

– Vi må jo primært tenke på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Da snakker vi om en bru med fire felt, og plass til syklister og kollektivtrafikk og brede fortau. Prisen på en slik bru er ca. 70 millioner.

– Derfor blir det et stort hopp til en bru som kan åpnes. Den vil komme på ca. 140 millioner. Men en slik bru vil jo være en gevinst for byen.

– I en fremtidig bypakke for Moss og Rygge må det ligge lokal finansiering inne. Det vil også gjøre det lettere å få på plass en bru som kan åpnes.

– Hva med en egen gangbru?

– Vi har også sett på muligheten for å få en gangbru for syklister og gående sør i Kanalen. Dette er også med i utredningen.

– Hvor raskt kan dette skje?

– Dagens Kanalbru har kort levetid. Det må vi bare erkjenne. Men jeg kan ikke gå ut med flere detaljer. Konseptvalgutredningen ligger nå i Vegdirektoratet og politikerne i Moss får den til høsten. Vi jobber hardt for å bli ferdige og trenerer ikke denne saken, avslutter Arnt Ivar Weum.

Les også: Vil ha gangbru over Kanalen

Les også: - Nå må vi åpne kanalbrua

Les også: Vil ha ny gjestehavn uansett

Artikkeltags