– Vi har fått en type uttalelse fra fylket som vi mener ikke kan stoppe våre planer om å rive hele bygningsmassen og bygge helt ny skole. Derimot har vi fått beskjed om at riving vil utløse krav om arkeologiske registrering og overvåking. Det forholder vi oss til, og komiteen har vedtatt å ta kontakt med fylket i sakens anledning, sier byggekomiteleder Tom A. Ludvigsen.

Les også: Fylkeskommunen ble ikke varslet om rivingen av gamle Hølen skole

Står på riving

Fredag morgen var det møte i byggekomiteen og det er full enighet om at Hølen skal få helt ny skole, men at muren på den gamle skolen, samt parkanlegget, skal beholdes.

– Den gamle skolens tekniske tilstand, samt universelle krav, er årsaker som gjør at komiteen ønsker å rive også den eldste bygningen, sier prosjektleder Hans Kristian Rauan.

Større skole

I dag har Hølen cirka 104 elever. Komiteen tar høyde for en skole på 2650 kvm, hvilket betyr et elevtak på cirka 200 elever.

– Prognosene viser at Hølen vil ha 137 elever i 2021, opplyser skolesjef Sverre Korslund.

Komiteen jobber nå med rom og funksjonsprogram etter innspill fra Hølen idrettsklubb, skolen, Hølen og Såner vel og Foreldreutvalget.

Les også: - Ikke riv gamle Hølen skole

– Vi skal fullføre romprogrammet i neste møte 23. april, sier Ludvigsen og forsetter:
– Allerede nå er vi enige om å bygge en litt større skole enn normen for enparallell-skoler. Normen er cirka 2400 kvm, men vi ønsker å øke til 2650 kvm. Årsaken er at dette må bli mer enn en vanlig barneskole. Vi planlegger for eksempel en kombinert gymsal og kulturdel med scene på 400 kvm, noe som er betydelig større enn de 200 kvm skolen har i dag. Til sammenlikning er kultursalen på Grevlingen skole og kultursenter 235 kvm.

Valgkamp

Når romprogrammet er avklart, vil det bli aktuelt å presentere prosjektet for 6-7 arkitekter på veien frem mot en anbudsrunde.

– Målet er å åpne skolen julen 2011 og den snora vil jeg klippe sjøl, sier forhenværende ordfører Tom A. Ludvigsen, en opplysning valgkomiteen sikkert finner interessant. Komiteen har ennå ikke fått noe klart svar fra Ludvigsen om han vil stille som ordførerkandidat ved neste valg.
Nå vet de det.

Les også: Rivevarsel er sendt for gamle Hølen skole