Vurderer om politiets helikoptre kan flytte inn på Rygge

Politiets helikoptre kan i framtiden kan bli stasjonert på Rygge.

Politiets helikoptre kan i framtiden kan bli stasjonert på Rygge. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Rygge seiler opp som en mulig base for politiets helikoptre. Politidirektoratet utreder nå alternative baser til dagens stasjonering på Gardermoen.

DEL

Tidligere denne uken sa Råde-ordfører René Rafshol at det jobbes med flere «nøkler» som kan få arbeidet rundt felles trenings- og beredskapssenter på Rygge til å eskalere.

En av nøklene viser seg å være politiets helikoptre, og å få de til å flytte inn på Rygge.

– Ja, det er en av nøklene vi jobber med. Kommer politihelikoptrene på plass, kan det gjøre at andre i helikopter-miljøet følger etter, for eksempel luftambulansen. Da kan de trene sammen og lære av hverandre, noe som er et viktig aspekt ved et beredskapssenter på Rygge, forteller Rafshol nå.

Forespørsel om pris

I disse dager utreder Politidirektoratet alternative baser for politihelikoptrene på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. I dag står helikoptrene på Gardermoen, der værmessige forhold til tider hindrer dem fra å være i luften. Meteorologiske rapporter viser at Rygge og Kjeller i Akershus utmerker seg bedre enn Gardermoen.

Nå utreder derfor Politidirektoratet andre forhold ved de to base-alternativene. Kilder hevder overfor Moss Avis at det skal ha kommet en forespørsel fra Politidirektoratet til Forsvarsbygg om prisen for å stasjonere helikoptrene på Rygge.

Moss Avis sitter også på oppdragsdokumentet fra Justis- og beredskapsdepartementet, som blant annet ber om at leiekostnader knyttet til de to alternativene som skal utredes av Politidirektoratet.

– Kostnader er vesentlige i en slik prosess og det er i så fall naturlig at det har kommet spørsmål om pris fra Politidirektoratet til Forsvarsbygg, sier Svein Sørmo som er avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet.

Han understreker at han selv ikke kjenner til om det har kommet en slik forespørsel.

Står helikoptrene på Rygge, vil de bli mer tilgjengelige for operasjoner på grunn av værforholdene

Midlertidig løsning

En ny base for helikoptrene er for øvrig ment som en midlertidig løsning fram til politiets eget beredskapssenter på Alnabru er på plass i 2019.

Prosjektlederen Mosseregionens næringsutvikling AS har satt til å jobbe for et beredskapssenter på Rygge, Svein Holtan, sier politihelikoptrene er en brikke som kan føre til at andre brikker kommer på plass. Han mener Rygge bør ha en fordel når utredningene skal vurderes.

– Står helikoptrene på Rygge, vil de bli mer tilgjengelige for operasjoner på grunn av værforholdene. I tillegg er det enkelt å flytte rett inn i de frigjorte arealene etter at Luftforsvaret gjorde sine utflyttinger denne uken, sier Holtan.

Med helikoptrene stasjonert på Rygge, vil imidlertid flytiden til Oslo blir noen minutter lenger, sammenlignet med Gardermoen.
Det mener Holtan ikke bør være til hinder for Rygge.

– Det er for eksempel langt mer trafikk på Gardermoen. Det er ikke like lett å ta av derfra som på Rygge, noe som utjevner den lille forskjellen.

Politihelikoptrene er likevel ikke det eneste som jobbes med i sammenheng med beredskapsenteret.

– Vi jobber med flere prosesser, som vi håper å kunne dele om ikke altfor lang tid, avslutter Holtan.

Moss Avis har vært i kontakt med Politidirektoratet som ikke vil kommentere saken.

Forsvarsbygg forteller at de ikke har mottatt noen formell henvendelse i sammenheng med politihelikoptrene.

Slik kan de samhandle

 Forsvaret fikk uvurderlig hjelp av politiets helikoptre under brannene i Flatanger og Frøya tidligere i år.

Tidligere stabssjef for 137 Luftving på Rygge, Christian Øverli, mener politiet og Forsvaret vil ha god nytte av å komme sammen på Rygge. Han viser til brannene i Flatanger og Føya som eksempler på hvordan samarbeidet kan fungere godt.

– Politihelikoptrene har for eksempel et kamera som Forsvaret ikke har. Det fanger opp varmeutvikling og under brannene ga det oss en ekstra god situasjonsforståelse i forhold til hvor brannen blusset opp igjen slik at vi raskere visste hvor vi skulle slukke, forteller han til Moss Avis.

Øverli, som nå er stabsjef for 139 Luftving på Bardufoss, vil ikke spekulere i om arbeidet under brannene kunne gått raskere om de hadde trent sammen på forhånd.

– Men jo mer man trener sammen, jo mer effektive blir man. Vi er positive til å få politihelikoptrene til Rygge, avslutter Øverli.

Artikkeltags