En av fire nordmenn tåler ingen prisøkning i det hele tatt før konsekvensen blir et kutt i antall reiser, ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Novasol.

18 prosent oppgir at prisene kan øke med inntil 10 prosent før antall reiser reduseres. En like stor andel tåler en prisøkning på inntil 30 prosent. Bare 10 prosent vil fly som før ved prisøkninger utover dette. De øvrige svarer vet ikke.

– Svarene viser at svært mange nordmenn har lite å gå på før de ser seg nødt til å kutte i reisebudsjettet. Små prisøkninger kan gi merkbart færre flypassasjerer, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol i Norge.

Selskapet er Europas største utleier av hytter og feriehus, og sender årlig mer enn 55000 nordmenn på tur.

Flyavgiften

Spørreundersøkelsen er gjort nå i juni.

– Svarene er innhentet etter at den nye flyseteavgiften ble innført fra siste månedsskifte, men før folk flest har begynt å få føling med konsekvensene. Vi mener derfor dette bekrefter at denne avgiften i seg selv kan få konsekvenser for reisemønsteret, sier Buen.

I undersøkelsen er det også spurt om hvilke utgifter folk vil kutte i dersom de blir nødt til å redusere forbruket.

Kuttes først

I valget mellom fire alternativer svarer 41 prosent at utgifter til ferie og reiser reduseres først. Det er et langt sprang ned til klær og forbruksvarer på andreplass, med 27 prosent. Dernest følger fornøyelser og fritidsaktiviteter.

Utgiftene til mat og drikke blir mest skjermet. Bare ni prosent vil kutte først i matbudsjettet. 72 prosent oppgir at dette er det siste de reduserer.

– Selv om nordmenn er glade i å reise på ferie, ser vi altså at de fort kan komme til å knipe igjen på reisebudsjettet generelt, og flyreiser spesielt, hvis det blir nødvendig. Avgiftspolitikken er en faktor som kan gi betydelige utslag på dette området, sier Pia Buen.