Rygge Airport i forhandlinger

Nye samtaler: Knut R. Johannsessen i Rygge Airport skal snakke mer med Forsvaret.

Nye samtaler: Knut R. Johannsessen i Rygge Airport skal snakke mer med Forsvaret. Foto:

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Selskapet Rygge Airport som har til hensikt å starte flyginger på Moss lufthavn Rygge, har innledet en dialog med forsvarssektoren om å reforhandle den allerede inngåtte opsjonsavtalen som løp ut 31.12.2016.

– Da opsjonsavtalen ble inngått ble det forutsatt en oppstart av flyplassen i 2017 hvilket ikke lenger er aktuelt. Vi sikter nå mot en gjenåpning i april 2018. Det gjør at opsjonsavtalen sammen med hvordan de underliggende avtalene er utformet ikke lenger passer for den situasjonen som partene befinner seg i nå, sier Knut R. Johannessen i RA og legger til at Rygge Airport har mottatt signaler fra departementet som tilsier at det ikke er grunn til å tro at ikke en reforhandling vil være mulig.

Artikkeltags