46 søkere til toppjobb på Hvaler – flere av dem er lokale

Fire personer fra mossedistriktet har søkt om å få jobben som assisterende kommunaldirektør på Hvaler.