Eiere siktet for grovt skattesvik etter konkurs i Sarpsborg-bedrift

De tre forretningsmennene skal ha unndratt til sammen sju millioner kroner fra beskatning. Pengene, som skal stamme fra fiktive fakturaer, skal i stedet for å ha blitt oppført i deres selvangivelser ha havnet på konti i Sveits og deretter blitt gjort tilgjengelig for de tre her i Norge.

De tre forretningsmennene skal ha unndratt til sammen sju millioner kroner fra beskatning. Pengene, som skal stamme fra fiktive fakturaer, skal i stedet for å ha blitt oppført i deres selvangivelser ha havnet på konti i Sveits og deretter blitt gjort tilgjengelig for de tre her i Norge.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I 2015 ble det åpnet konkurs i et bemanningsselskap i Sarpsborg. I kjølvannet av konkursen er tre menn, deriblant en fra Moss, som hadde eierinteresser i selskapet siktet for grovt skattesvik, ved at de skal ha skjult millionbeløp i utlandet.

DEL

I begynnelsen av desember ble de tre forretningsmennene i 40- og 50-årene fra Fredrikstad, Halden og en tredje mann fra Moss.

9. desember ble alle tre varetektsfengslet for fire uker av Fredrikstad tingrett, hvor de i de to første ukene var underlagt brev- og besøksforbud.

Løslates fra varetekt

Politiet har siden pågripelsene og varetektsfengslingen var svært sparsommelige med opplysninger i saken og i startfasen var dokumentene i saken klausulerte, hvilket betyr at verken offentligheten eller de siktete selv fikk vite hva som står i dem.

Varetektstiden utløper i dag, og politiadvokat Jahn Schei i øko-teamet i Øst politidistrikt i Østfold opplyser til Sarpsborg Arbeiderblad at de ikke vil begjære de tre videre varetektsfengslet.

Politiadvokaten opplyser at politiet ikke lenger mener det foreligger fare for bevisforspillelse, og at de kan løslates.

Dette åpner også for at politiet kan kommentere den omfattende økokrimsaken.

Overført til Sveits

– Jeg kan bekrefte at økoteamet i Øst politidistrikt i Østfold pågrep, siktet og varetektsfengslet tre menn for grovt brudd på ligningsloven i begynnelsen av desember i fjor. Samlet sett utgjør skattesviket sju millioner kroner gjennom fiktive fakturaer og som er blitt overført til utlandet. Disse pengene har igjen dukket opp på sveitsiske bankkonti og er senere blitt gjort tilgjengelig for disse personene i Norge, sier politiadvokat Schei til Sarpsborg Arbeiderblad fredag formiddag.

Vi kan ikke utelukke at siktelsen på et senere tidspunkt kan bli utvidet til også å gjelde økonomisk utroskap

JAHN SCHEI, POLITIADVOKAT

I begynnelsen av desember 2015 ble det åpnet konkurs i bemanningsselskapet som hadde adresse i Sarpsborg, og etter en lengre tids bobehandling ble sluttredegjørelsen fra bostyrer oversendt både Skatteetaten og politiet.

Skatt Øst politianmeldte senere de tre mennene som har vært involvert i selskapet i fjor høst.

Økonomisk utroskap?

– Skatt Øst og politiet har sikret og tatt arrest i flere eiendeler og bankkonti og i den perioden etterforskningen har pågått er det gjort en rekke avhør og blitt gjort flere databeslag med mer, sier politiadvokat Jahn Schei til Sarpsborg Arbeiderblad.

Straffeloven § 379

  • Grovt skattesvik straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om skattesviket er grovt skal det særlig legges vekt på om det a) har ledet til eller kunne ha ledet til unndragelse av et betydelig beløp, b) er utført på en måte som i særlig grad har gjort det vanskelig å oppdage, c) er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, d) er begått av flere i fellesskap eller har et planmessig eller organisert preg, e) er utført ved å misbruke stilling eller tillitsforhold, eller f) foreligger medvirkning under utøvelse av næring.
  • Ved avgjørelsen av om skattesviket er grovt kan flere overtredelser ses i sammenheng.
  • Denne paragrafen kommer til anvendelse også om det foreligger uvitenhet med hensyn til de momenter som gjør handlingen grov, når uvitenheten er grovt uaktsom.

Kilde: lovdata.no

Politiadvokaten utelukker ikke at siktelsen mot de tre kan bli utvidet.

– Vi kan ikke utelukke at siktelsen på et senere tidspunkt kan bli utvidet til også å gjelde økonomisk utroskap fra selskapet de drev sammen og som nå er konkurs, sier han.

- Utspekulert og planlagt

Selv om de tre forretningsmennene nå blir løslatt etter fire ukers varetektsfengsling, vil politiet etterforske saken videre.

– Både politiet og Skatt Øst ser svært alvorlig på at borgere overfører penger til utlandet og unndrar disse beskatning på en så utspekulert og planlagt måte som vi mener er blitt gjort i denne saken, og vi undrer over at de involverte ikke har tenkt over konsekvensene, sier politiadvokat Jahn Schei til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Min klient har forklart for politiet at han ikke har hatt til hensikt å overtre lovbestemmelser i sakens anledning. Utover det har jeg ingen kommentarer, idet vi avventer hvordan påtalemyndigheten konkluderer i etterforskningen, skriver advokat Hans Christian Nygaard Wang, som er forsvarer for 50-åringen som er siktet i saken, til Sarpsborg Arbeiderblad.

Advokat Rasmus Woxholt er forsvarer for 41-åringen som er siktet i den omfattende skattesviksaken.

Han understreker at de tre er siktet hver for seg og at hans klient er siktet for skatteunndragelse av en langt mindre beløp enn det samlebeløpet politiet har gått ut med.

– Min klient har erkjent de faktiske forhold, men er noe usikker på om dette rammes av ligningsloven, som han er siktet for å ha overtrådt, sier han til Sarpsborg Arbeiderblad.

Artikkeltags