Går mot regjeringen: – Nei til flyseteavgift

GIKK IMOT: Flertallet i formannskapet i Moss vil heller ha CO2-avgift enn en passasjeravgift.

GIKK IMOT: Flertallet i formannskapet i Moss vil heller ha CO2-avgift enn en passasjeravgift.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Høyre og Frp gikk mot sin egen regjering da formannskapet i Moss mandag drøftet flyseteavgift.

DEL

I stedet ble det et klart flertall for en CO 2 avgift – som ikke rammer arbeidsplassene ved Moss lufthavn Rygge.

Posisjonspartiene i Moss ( H, V, Frp, KrF og MDG) stilte med dette forslaget i dagens formannskapsmøte, hvor de folkevalgte skulle vedta sin høringssuttalelse til regjeringens utspill om en flypassasjeravgift på 80 kroner.

Men dette støttet altså ikke Høyre og Frp lokalt. De advarte i stedet mot at flypassasjeravgiften kan gi alvorlig og utilsiktede virkninger for Moss lufthavn Rygge.

Flertallspartiene tok i stedet til orde for en såkalt CO 2 avgift. 

- Bedre løsning

– Dette er en mye bedre løsning for å få ned utslippene, påpekte Venstres Sindre Westerlund Mork.

– Den vil heller ikke virke konkurransevridende i forhold til arbeidsplassene. Videre vil en nedleggelse av Moss lufthavn Rygge gi en negativ miljøeffekt ved at det blir lengre reisevei til andre flyplasser, påpekte han.

Dette forslaget støttet også Ap. Men partiet Rødt og SV valgte å støtte regjeringens forslag om  en flypassasjeravgift. 

– For å begrense de miljøbelastningene dagens luftfart bidrar med, så vil jeg støtte regjeringen i denne saken, fremholdt Rødts Eirik Tveiten. Han fikk støtte av May Hansen (SV).  Men de to partiene ble stående alene om dette synet.

Høringsuttalelsen

Moss kommune avgir følgende uttalelse til Skattedirektoratet i forbindelse med høringen for «Flypassasjeravgift – endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter»:

Regjeringens forslag om flypassasjeravgift på 80 kroner (ekskl. mva.) for alle passasjerer som reiser i og fra Norge, må ikke iverksettes ettersom avgiften vil gi svært alvorlige, utilsiktede følgevirkninger:

• Flypassasjeravgiften vil gi en usikker miljøgevinst ved Moss Lufthavn Rygge (MLR) om baseflyene blir flyttet til andre europeiske flyplasser. Samtidig kan en nedleggelse gi negativ miljøeffekt ved lengre reisevei til alternative flyplasser.

• MLR er utsatt for basekonkurranse som sekundærflyplass i et internasjonalt marked med mer enn 70 europeiske flyplasser. Flypassasjeravgiften kan føre til at MLR ikke lenger blir konkurransedyktig i dette felles europeiske flyplassmarkedet. Ryanair har varslet at de vil trekke seg ut fra MLR dersom avgiften innføres som en flypassasjeravgift, noe som kan medføre at inntektsgrunnlaget for MLR forsvinner og flyplassens virksomhet vil opphøre. Omlag 1000 arbeidsplasser vil da forsvinne som følge av nedlegging av MLR, der det er investert en milliard kroner i infrastruktur. Det er også slik at et bortfall av rutetilbud til Moss Lufthavn Rygge skaper store utfordringer for turistnæringen og andre tjenesteytende næringer, både i Østfold og i omkringliggende fylker.

• En nedlegging av MLR vil bidra til at alle driftskostnader ved driften av flyplassen med støttetjenester vil bli overført til Forsvaret. Dette betyr en kraftig økning i fremtidige driftskostnader for Forsvaret.

• Moss kommune har både forståelse for regjeringens behov for budsjettbalanse og målet om å redusere den totale flytrafikken. En CO2-avgift møter disse målene langt bedre enn den foreslåtte flyseteavgiften. Prinsippet om at forurenser betaler, bør legges til grunn. En CO2-avgift vil både sørge for budsjettinndekning og redusert flytrafikk. Samtidig vil en CO2-avgift ikke virke konkurransevridende slik at mange arbeidsplasser blir truet.

• Samtidig påpekes miljøaspektet ved å sikre jordvern og kulturminner rundt Gardermoen gjennom utnyttelse av allerede eksisterende sekundærflyplasser. Ved å la Avinor kjøpe tjenester fra sekundærflyplasser etter behov, kan man utnytte allerede eksisterende infrastruktur i flyplassnettet og sikre jordvern og arbeidsplasser regionalt i flere deler av Østlandet.

Artikkeltags