Planlegger leiligheter i LNF-område

De syv nye leilighetsbyggene som Vestby Gjestegård og Hyttepark ønsker å bygge kommer nær en jernaldergrav. Rådmannen anbefaler likevel at politikerne sier ja til at arbeidet med reguleringsplanen fortsetter.