Det er eiendomsselskapet Assa Abloy Eiendom Norge som formelt står som eier for dette gamle industriområdet som huser nøkkelprodusentene TrioVing og VingCard Elsafe. Bare bygningsmassen på området utgjør over 15.000 kvadratmeter.

Har bestemt seg

Da TrioVing i fjor solgte Varnaveien 30 og ICA Maxi-bygget til Enata, inngikk partene samtidig en avtale om at Enata skulle ha forkjøpsrett på resten av eiendommen ved et mulig salg.

– Vi har hatt dette til vurdering nå, og bestemt oss for at vi vil kjøpe. Vi kommer til å benytte oss av retten til å tre inn i høyeste bud, sier administrerende direktør Espen Klevmark i Enata.

Lav profil

Eiendommen er ikke blitt avertert, og TrioVing ønsker heller ikke å antyde hva som vil være en rimelig pris for eiendommen.
Det er meglerselskapet Pangea Property Partners som er engasjert for å ta seg av salget, men informasjonen fra den kanten begrenser seg til ren faktainformasjon om eiendommen.

80 millioner

I fjor betalte Enata TrioVing 80 millioner kroner for et område på 37 mål som da ble ervervet. Området som nå er for salg er på 45 mål, pluss en eneboligtomt på 2,5 mål.

Espen Klevmark i Enata mener prisen denne gangen vil være lavere enn de drøye 2,1 millionene per mål Enata i fjor måtte ut med.

Hva skjer?

Hva Enata vil utvikle eiendommen til, er uklart.
– Vi kommer til å bruke ett år på å finne ut hva vi vil med tomten. Det er ikke gitt hva som kommer. Det er imidlertid vanskelig å tenke seg mer handel inne på den eiendommen. Den ligger tross alt ikke langs veien.

– Kan en boligutvikling være aktuelt?
– Det kan det så absolutt, men man kan jo også tenke seg en næringsutbygging. Alt dette er ganske åpent nå, sier Klevmark.
I kommuneplanen for området åpnes det for en tomteutnyttelse for så vel næring, bolig og industri.

Historien

Med utflyttingen av TrioVing og VingCard forsvinner en sentral del av mosseindustriens historie.
TrioVing ble grunnlagt allerede i 1864 som Christiania Dørvriderfabrik. Gjennom en dynamisk utvikling via fusjoner, oppkjøp og endrede eierforhold, dukket Trio-navnet opp første gang i 1908.
Wilhelm Rosenvinge AS ble etablert i Moss på 1920-tallet og flyttet til nåværende beliggenhet på Høyden i 1947.

I 1971 ble Trio Fabrikker A/S i Oslo og Wilhelm Rosenvinge A/S i Moss overtatt av Christiania Spigerverk A/S. Selskapene ble fusjonert til TrioVing AS og driften ble lagt til Rosenvinges lokaler i Moss, med salgskontor i Oslo.

Produktene som la grunnlaget for VingCard ble skapt i TrioVing i 1976 og selskapet ble skilt ut som eget selskap 1. januar 1996.