Nå frykter kommunene for regningen

LIKER DET IKKE: – Generelt er jeg imot denne typen risikoprosjekter, sier Bente Hedum, rådmann i Moss kommune.Foto: Terje Holm

LIKER DET IKKE: – Generelt er jeg imot denne typen risikoprosjekter, sier Bente Hedum, rådmann i Moss kommune.Foto: Terje Holm Foto:

Av , , og
Artikkelen er over 5 år gammel

Noen ordførere og rådmenn er kritiske til Movars fjernvarmesatsing. Andre er nærmest tause.

DEL

Rådmann Bente Hedum i Moss er blant dem som ikke nøler med å tilslutte seg den tidligere kritikken fra rådmannskollega Ivar Nævra i Rygge. Hedum liker dårlig det hun nå ser i Movar:

– Generelt er jeg imot denne typen risikoprosjekter. Vi har ennå ikke fått dokumentert at dette er en trygg måte å bruke penger på.
Hedum sier at det ikke er vanskelig å skjønne at ting ikke har gått som forventet i Movars satsing på fjernvarme.

Generelt er jeg imot denne typen risikoprosjekter.

Ordknappe

Rådmannskollegene Knut Haugestad i Vestby og Morten Svagård i Råde er mer ordknappe:

– Man må vite hva man driver med når man går inn i nye områder, er Haugestads korte kommentar, mens Svagård sier han velger å ha tillit til at Rådes interesser ivaretas av Movars representantskap og styrer.

– Utover det ønsker jeg ikke å si noe, sier Svagård.

«Vi må ut»

Ordfører Rene Rafsol i Råde sier på sin side at informasjonsflyten har vært dårlig og at Movar må ut:

– MME har ingenting med Movars intensjoner å gjøre, og går langt utover Movars virkeområde. Det er sterkt beklagelig at vi er inne, og jeg vet ikke begrunnelsen for at vi i det hele tatt har sagt ja til å gå inn. Fjernvarmeutbygging er ingen interkommunal oppgave.

Rafsol tar selvkritikk:

– Jeg føler ikke at jeg har fått nok informasjon, men så har jeg kanskje ikke stilt nok spørsmål heller. Men Movars engasjement i MME har ikke vært noe tema på representantskapsmøtene.

Vestbyordfører John Ødbehr sitter i Movarstyret og sier han ikke kan si så mye som styrerepresentant, annet enn at situasjonen er alvorlig.

Konkurs i friskt minne

Som ordfører, og med Vestbys fjernvarmekonkurs i friskt minne, sier han dette:

– Fjernvarme krever fagkunnskap og mye kapital.

Ordfører Tage Pettersen i Moss sier at fram til i dag har representantskapet lagt styrenes holdninger til grunn.

– Men vi skal i utgangspunktet ikke drive med risikoinvesteringer med offentlige penger. For øyeblikket er det nok av bekymringer og vi bør nok ha en sak på kartet til representantskapets møte i april.

Rydde opp

Rygges rådmann Ivar Nævra har tidligere sagt til Moss Avis:

– Her bør vi rydde opp og komme oss fortest mulig ut, av den enkle grunn at dette er et vanskelig felt, og det er ikke en del av kjernevirksomheten til Movar. Jeg er kritisk til å bruke offentlige midler til noe annet enn det som er kjernevirksomheten. Jeg tror dette er et prosjekt som vil koste enda mer, hvis man ikke slår selskapet konkurs. På et eller annet tidspunkt må man ta det tapet, det er jeg overbevist om, sa Nævra og tilføyde også:

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi ikke bør kjøpe oss opp i ting vi ikke har greie på.

- Bør holde seg til kjernevirksomheten

Vålers ordfører støtter Ivar Nævra, som vil at Movar skal trekke seg ut av MME. Rådmannen i Våler vil at Movar skal holde seg til kjernevirksomheten.

– Jeg støtter synspunktene til Rygges rådmann Ivar Nævra, slik de tidligere er kommet fram i Moss Avis, sier ordfører i Våler, Reidar Kaabbel, som sitter i Movars representantskap. Nævra sa blant annet at Movar bør ta tapet og trekke seg ut av MME.

– For meg blir det viktig å drive eierstyring. Movar har som oppgave å holde eierkommunene orientert om situasjonen, sier Kaabbel.

– Jeg tror det vil være viktig å rendyrke Movar til kjernevirksomheten. Det er en fordel å operere på de områdene hvor man har kompetanse, sier rådmann i Våler, Hans Petter Karlsen.

Eli Black, tidligere styremedlem som uttalte seg i går i Moss Avis, er av samme mening:

– Jeg har hele tiden sagt at vi må komme oss ut. Dette er ikke kjerneområdet vårt. Vi må selge oss ut og ta tapet nå, for dette kommer til å eskalere.

- De tok en sjanse, sier Skartlien

De tok en sjanse med skattebetalernes penger, sier representantskapsleder i Movar Inger-Lise Skartlien.

– Jeg mener fortsatt at det var uklokt at styret tok beslutningen om å gå inn i MME uten at eierne ble konsultert, sier representantskapsleder Inger-Lise Skartlien. Hun reagerte kraftig på aksjeoppkjøpet i 2009.

I dag sier hun:

– Det er veldig enkelt å være etterpåklok når man så hvordan det gikk. Det var en sjanse å ta, og den sjansen bør man ikke ta for skattebetalernes penger. For meg er det en prinsippsak, sier Skartlien. Som representantskapsleder møter hun i styremøtene i Movar og har talerett.

– Jeg føler at det nye styret har kommet med mye input og drevet aktiv eierpåvirkning overfor MME.  Nå gjør Movar og Sparebank 1 sitt beste for å begrense tapene, og man jobber for å få solgt selskapet. Det har jo konsesjon for store områder, og jeg tror det kan være et godt prosjekt, men det krever store investeringer, og det har ikke Movar mulighet for, sier Inger-Lise Skartlien.

Flere artikler om denne saken:

Nyhetskommentar: - Et eventyr uten lykkelig slutt

Styreleder Krogsvold: - Vi hadde en lang og god debatt

- Luftslott med innbyggernes penger

Det gedigne tapsmarerittet

- Hvis jeg ikke hører noe, overfører jeg ni mill.

Artikkeltags