I debatten står klassiske krav om helligdagsfredning steilt mot næringspolitikk og arbeidsmiljøvern.
Da Råde kommunestyre behandlet saken var det tverrpolitisk uenighet i spørsmålet.

Del på Facebook

Frikirken er nabo

Det hører med at frikirken i Saltnes er nærmeste nabo.
KrFs Øivind Nygård er bekymret for kombinasjonen og i kommunestyret gjorde han det klart at han foretrakk at folk pleiet sitt kirkeliv fremfor å shoppe på en søndag. Han stilte dessuten et stort spørsmål om hvorvidt Saltnes kan defineres som et turiststed.

KrF sterkt imot

KrFs gruppe på tre gikk som ventet imot søndagsåpent.
Utsagnet om at Saltholmen ikke er et turiststed fikk Frps Terje Lerstein til å invitere Nygård ut på Saltholmen en varm sommerdag.
– Det er ingen tvil om at Saltnes er et turiststed, sa Lerstein som mente det var dårlig stelt dersom kirkegjengerne valgte en søndagsåpen butikk fremfor å gå i Frikirken.

20 - 7 for søndagsåpent

Frps gruppe på sju, sammen med Høyres gruppe sier et klart ja til søndagsåpent Kiwi.
Arbeiderpartiet og Senterpartiet var splittet, men de sju i Ap som gikk inn for søndagsåpent sammen med to fra Senterpartiet sikret et flertall på tjue.
Sps Johan Edvard Grimstad har snudd i saken. Han legger nå sitt verdisyn til grunn og har snudd fra å si ja til å si nei til søndagsåpning.

Senterpartiet splittet

Men da saken ble tatt opp til votering fikk han ikke resten av sin gruppe på tre med seg.
Tre av Arbeiderpartiets representanter støttet KrF og Grimstad. Dermed ble nei-gruppa på sju.

Del på Facebook

Det som nå skal skje er at kommunen søker Fylkesmannen om Saltnes kan bli definert som et typisk turistområde.
Hva fylkesmannens kontor sier er noe uklart. Da Kiwi søkte i fjor sa Fylkesmannen at området «antagelig» var et turistområde, men vendte likevel tommelen ned fordi Råde kommune hadde begått en formell feil. Kommunen søkte nemlig konkret om åpningstider og det ligger utenfor Fylkesmannens myndighetsområde.


Det kommunen nå skal søke om er en opphevelse av lov om helligdagsfredning for utsalgsstedet kan oppheves.