I går kom nyheten om at Peterson Paper Moss er solgt. I dag sendte mossebedriften ut nok en dyster pressemelding der de melder at den forfalne leverandørgjelden på 150 millioner kroner ikke kan dekkes gjennom kontantstrøm og at de nå har besluttet å fremme begjæring om offentlig akkord.

Det betyr i praksis at Peterson Paper Moss er nødt til å kutte kraftig ned på leverandørgjelda for å unngå konkurs og at bedriftens 260 ansatte mister jobben. Bedriften skal ha satt frist til sommeren med å minske gjelda.

Her er pressemeldingen som kom fra bedriften like før klokken 12 torsdag:

Offentlig akkord i Peterson Paper Moss AS

Peterson Paper Moss AS har en forfalt leverandørgjeld som ikke kan dekkes gjennom egen kontantstrøm. Styret i Peterson Paper Moss AS har derfor besluttet å fremme begjæring om offentlig akkord.

Slik det ble offentliggjort den 21. mars 2012 er Peterson-konsernet overtatt av nye eiere. Dette har vært en forutsetning for å kunne iverksette en akkordprosess i Peterson Paper Moss AS. Gjennom garantistillelser fra de nye eierne blir det mulig å få på plass tilstrekkelig likviditet til å sikre fortsatt drift av selskapet gjennom akkordperioden.

I forlengelsen av dette forutsetter styret at det opprettholdes normal drift ved produksjonsanleggene i Moss og på Ranheim under gjeldsforhandlingene.

- Vi beklager sterkt nok en gang å måtte gå til det skritt å begjære offentlig gjeldsforhandling i Peterson Paper Moss AS. Imidlertid er vi av den oppfatning at alle impliserte parter er best tjent med at vi sikrer fortsatt drift av virksomheten, samtidig som vi får en ryddig og åpen prosess som sikrer likebehandling av kreditorene. Dette er også en løsning som har full støtte hos de nye eierne av konsernet, sier styreleder i Peterson Paper Moss AS, Olav Kjell Holtan.