Kommunene Rygge, Våler og Råde driver felles skatteoppkreving med base på rådhuset i Rygge. Av syv ansatte er fem tatt ut i streik.

Og vi lurer, i likhet med mange andre, på hva dette vil få å si for utbetaling av det vi skal ha igjen på skatten?

– Normalt vil skattebetalerne få sitt tilgodehavende ved sankthanstider. Men i og med at det er streik i offentlig sektor, er situasjonen litt uklar i år, sier Torunn Rostad, én av de fem streikende. I går satt hun vakt utenfor Bredsandsenteret, for øvrig sammen med Anne Kari Lyby, som arbeider både på biblioteket og på kommunens servicetorg.

– Skatt Øst er stengt på grunn av streik. De er de som ligner oss. Vi har avregningen, og det er vi som står for selve utbetaling av skattepengene. Hvis streiken varer lenge, får vi ikke gjort den jobben, naturligvis, og da kan det bety at vi får en forsinkelse, sier Rostad.

– 12. juni skal ansette i de tre kommunene ha utbetalt feriepenger. Er det fare for at også det blir forsinket?

Økonomisjef Åsmund Rådahl kan berolige:
– Nei, jeg kan forsikre at de ansatte skal få sine feriepenger etter planen selv om streiken skulle vare en stund, sier han til Moss Avis.