– Vi tar for lite vare på folks egne initiativ. Mange som burde ha fått drahjelp får ikke det fordi Østfold fylkeskommune har blinket ut opplevelsesnæringen som eneste satsingsområde. Politikerne skal ikke styre hvilke næringer som skal utvikles. Det må legges til rette for at alle skal kunne starte egen bedrift. Da må fylket være mer imøtekommende og hjelpe til med veiledning i oppstartsfasen, sier Venstres toppkandidater ved fylkestingsvalget Per M. Sandsmark og Sindre Westerlund Mork.

Del på Facebook

Gründerhotell

De mener mossedistriktet har et stort uutnyttet gründerpotensial, og at man langt fra har utnyttet mulighetene som flyplassen i Rygge gir.

– Sammen med fylket bør kommunene bør stille opp med lokaler og sekretærstøtte på et felles torg. Det bør være en form for gründerhotell hvor man kan man få nødvendig støtte for å komme i gang. En slik type gründerstøtte finnes ikke i Østfold. Virkemidlene brukes ikke riktig. Det må vi få en endring på, sier Westerlund Mork og Sandsmark.

De mener fylkeskommunen har et dårlig rykte i næringslivet i dag.
– Østfold må være et fylke med arbeidsplasser, ikke bare soveplasser, sier de.
I flere fylker er det etablert lignende sentra. I Østfold er det Navet Næringshage i Rakkestad som ligger nærmest Venstres ideal.

Følg valgdebatten på moss-avis.no

For lite

Østfold får i dag 12 millioner kroner i regional utviklingsstøtte, mens Nordland, som har like mange innbyggere, får hele 250 millioner kroner.

– Østfold Venstre krever likestilling slik at vi får fortgang i næringsutvikling i Østfold. Det er for dumt at vi får minst i landet bare fordi vi bor nær Oslo. Folk må ha arbeid, folk må trives og næringslivet må ha gode
rammevilkår, også i Østfold, mener de to politikerne.

Lærlinger

Venstre krever også at det offentlige går foran og oppretter flere lærlingplasser.
– Det er flaut at det ikke tilbys nok lærlingplasser i helse- og sosialfag når vi krever at næringslivet skal trå til, mener Sandsberg og Mork.

LO gir Venstre full støtte.
– Læreplasser burde vært lovfestet. Nå står over halvparten av lærlingene uten plass. Det er altfor dårlig, sier Ulf Lervik, distriktssekretær i LO og leder av yrkesopplæringsnemnda i Østfold.