Vålermann (42) dømt til fengsel for utroskap og skattesvik

Tingrettsdommer Sverre S. Aarmo og de to meddommerne mener de tre tidligere kompanjongene som drev et bemanningsselskap sammen i Sarpsborg har gjort seg skyldig i grov utroskap og grovt skattesvik. To av mennene ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder, mens tredjemann ble dømt til fengsel i tre år og tre måneder.

Tingrettsdommer Sverre S. Aarmo og de to meddommerne mener de tre tidligere kompanjongene som drev et bemanningsselskap sammen i Sarpsborg har gjort seg skyldig i grov utroskap og grovt skattesvik. To av mennene ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder, mens tredjemann ble dømt til fengsel i tre år og tre måneder. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

De tre Østfold-mennene som i en årrekke drev et bemanningsfirma i Sarpsborg er dømt til lange fengselsstraffer etter at de tappet selskapet for millionbeløp og overførte dem til utlandet for å unngå beskatning.

DEL

I slutten av januar og begynnelsen av februar i år ble hovedforhandlingen mot de tre mennene, en 52-åring fra Fredrikstad, en 42-åring fra Våler og en 51-åring fra Halden, gjennomført i Sarpsborg tingrett.

Krevde fire års fengsel

De tre var tiltalt for å ha tappet bemanningsselskapet de drev sammen i Sarpsborg fram til konkursen i 2014 for over 7,2 millioner kroner gjennom fiktiv fakturering til et selskap de eide sammen i Malta. Deretter ble pengene overført til en bank i Liechtenstein og de tre forretningsmennene brukte pengene på de i retten omtalte som «det gode liv» her i Norge ved å bruke sveitsiske bankkort.

Nå har de fått dommen, og Sarpsborg tingrett slår ettertrykkelig fast at de tre har gjort seg skyldig i grov utroskap ved at de tappet selskapet de drev med 7,2 millioner kroner og at de også har gjort seg skyldig i grovt skattesvik.

Under sin prosedyre i hovedforhandlingen la aktor i saken, politiadvokat Jahn Schei ned påstand om at de tre skulle dømmes til fengsel i fire år, at de skulle tåle inndraging av beløp de har hatt som utbytte i de straffbare handlingene, at de skulle betale bot og idømmes rettighetstap når det gjelder styreverv og kunne jobbe som daglig leder i næringslivet.

Inndragning av millionbeløp

Sarpsborg tingrett satte fengselsstraffen noe lavere enn hva påtalemyndigheten krevde:

* 52-åringen fra Fredrikstad: Dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Er også dømt til å betale 70.000 kroner i bot og til å tåle inndraging av 1.833.000 kroner. Han fradømmes også retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap eller rett til å sitte i noe selskaps styre, i en periode på tre år regnet fra domsavsigelsen.

* 42-åringen fra Våler: Dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Er også dømt til å betale 120.000 kroner i bot og til å tåle inndraging av 1.359.000 kroner. Han ble også idømt rettighetstap for en periode på tre år.

artikkelen fortsetter under bildet

Statsadvokat Jahn Schei

Statsadvokat Jahn Schei Foto:

* 51-åring fra Halden: Dømt til fengsel i tre år og tre måneder. Retten satte straffen noe lavere for hans del da hans andel av utbetalingene fra bemanningsselskapet var noe lavere enn for de to andre domfelte. Han er også dømt til å betale 60.000 kroner i bot samt inndraging av 1.547.000 kroner. Han er også idømt rettighetstap til å drove selvstendig næringsvirksomhet for en periode på tre år.

– Vanskelig å oppdage

Alle de tre har et varetektsfradrag på 40 dager for de fire ukene de satt varetektsfengslet fra desember 2016 og fram til begynnelsen av januar i fjor.

– Det er straffskjerpende for alle de tiltalte at de deltok i en planlagt tapping av selskapet hvor de enten var eiere eller ansatte og pådro selskapet betydelig økonomisk tap som ledd i en plan om å unndra de utelatte beløpene fra beskatning i Norge. Måten tappingen av selskapet ble gjennomført på, med overføring av midler til utlandet gjennom fiktiv fakturering og overførsel av store beløp til anonymiserte konti i utlandet, var vanskelig å oppdage. Det foregikk dessuten systematisk over lang tid, står det å lese i den ferske og enstemmige dommen fra Sarpsborg tingrett.

Artikkeltags