Olav Breivik kjøper opp nabogård og blir større bonde

Olav Breivik har fått tillatelse til å kjøpe gården Østre Skinnerød ved Sånerveien på Ringvoll.