Oljefunnet som ingen ville ha

PÅ VANNET: Slik så skipet ut den gangen det kunne flyte. Nå ligger Nordvard på bunnen av Mossesundet og lekker. (Foto: Norsk Sjøfartsmuseum)

PÅ VANNET: Slik så skipet ut den gangen det kunne flyte. Nå ligger Nordvard på bunnen av Mossesundet og lekker. (Foto: Norsk Sjøfartsmuseum)

Artikkelen er over 11 år gammel

Da det sa "blubb-blubb" fra det gamle vraket i Mossesundet i september spurte ingen om hva eieren av vraket ville gjøre. Svaret var uansett "ingenting".

DEL


DA HITLER TAKKET
for seg lå det igjen en mengde tyske vrak langs norskekysten. De aller fleste ligger der ennå. Og de eies hovedsaklig av Saga Shipping AS, med postadresse Stavern.
Direktoratet for fiendtlig eiendom sto som eier av vrakene rett etter krigen, men selskapet Den Norske Krigsforsikring for skip overtok vrakene samt lasten i 1947. Denne ble senere kjøpt opp av Høvding Skipsopphugging, som i dag er en del av Saga Shipping.

TRYGVE THORMOD STEINERT, administrerende direktør i Saga Shipping og Dacon AS, samt styremedlem i Dacon Sub Sea AS, som i 2002 gjennomførte en ROV-undersøkelse av "Nordvard" på oppdrag fra Kystverket, sitter på post under årets elgjakt. Han sender oss derfor videre til Dag Ammerud. Medeier i Saga Shipping.
Avtalen Saga Shipping har når det gjelder vrakene er, for dem, meget gunstig. Selv om de gamle sunkne skipene ikke har noen reell verdi.
– De er kjøpt av staten og vi sitter på rettighetene til vrakene og gjenstandene inne i dem, sier Dag Ammerud, medeier i Saga Shipping.
Vrakene ble kjøpt for "en betydelig sum" mens de ifølge Ammerud i dag ikke har noen verdi i det hele tatt.
– En gang i tiden var de jo verdt en hel del, da stålprisen var relativt god, sier han.
– Så dere har rettighetene. Hva med pliktene?
– Vår oppgave er å forvalte vrakene og sørge for å rydde opp i saker som skyldes ikke autorisert virksomhet. Tyvdykking med andre ord, forklarer Ammerud og henviser til at selskapet har et såkalt passivt ansvar når det gjelder forurensing fra vrakene.
Med det mener han at dersom Saga Shipping drar ned til vrakene og gjennomfører operasjoner som medfører forurensing, så står de ansvarlige. At vrak som "Nordvard" ruster sønder og sammen og dermed begynner å lekke, er statens ansvar ifølge Ammerud.

HELT FEIL, IFØLGEinformasjonsrådgiver i Kystverkets beredskapsavdeling, Ane Eide Kjærås.
Hos Kystverket pågår det juridiske diskusjoner angående Saga Shippings ansvar og plikter når det gjelder vrakene de eier.
– Regjeringsadvokaten har tidligere konkludert med at Saga Shipping er ansvarlig for forurensningsskader forårsaket av vrak selskapet eier, sier hun.
Med andre ord kan Kystverket pålegge Saga Shipping å forhindre forurensninger eller sikre vrak.
Problemet hos Kystverket, med andre ord staten, er at det etter sigende ikke er noen penger å hente hos Saga Shipping. Så uansett hvilke regninger de sender for opprensking av eksempelvis "Nordvard" vil staten mest sannsynlig bli sittende igjen med utgiftene.
–Vi ønsker ikke å kommentere Saga Shipping sin kapital, men på generelt grunnlag kan vi pålegge dem aktiviteter. I dette tilfellet er ikke det gjort. Basert på opplysninger om selskapets økonomi vil det bare forsinke tiltakene, sier Kjærås.

DACON SUB SEA ASog et selskap ved navn Barber Deep Sea Technology AS, som deler organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, har oppført Knut Løes Arnesen som kontaktperson.
Arnesen forklarer at han ikke lenger er en del av Dacon-gruppen og at de to selskapene etter hans viten ikke lenger eksisterer under de navnene og at han ikke lenger er styreleder i sistnevnte selskap. Ifølge Brønnøysundregistrene leverte Dacon Sub Sea AS sist regnskap i juni 2007.
– Jeg har ikke lenger noe med dette å gjøre, sier Arnesen.
På spørsmål angående situasjonen med "Nordvard" og Dacon Sub Sea AS sin undersøkelse der i 2002 kommenterer han:
– Navnet "Nordvard" sier meg ingenting.
Arnesen hevder imidlertid at selskapene Saga Shipping AS og Dacon er knyttet til hverandre, men husker ikke detaljene omkring selskapene etter at han fikk ny jobb i et annet selskap.
Ifølge Ammerud derimot har Saga Shipping AS og Dacon Sub Sea AS intet med hverandre å gjøre og selv om de ifølge opplysninger fra Brønnøysundregistrene deler telefonnummer, er det to helt forskjellige selskaper forklarer han.
Han ser ikke det problematiske i at administrerende direktør i selskapet som eier båtene, også er styremedlem i selskapet som får penger av staten for å se nærmere på sitt eget vrak, men vil ikke gjøre noe mer med situasjonen i Mossesundet.
– Kommersielt har det ikke vært noen suksess og det er en utgift for Saga Shipping. Men vi gjør ingen ting med dem nå, sier Ammerud.

– I FORHOLD TIL DEToffentlige anskaffelsesregelverket kan ikke vi utelukke Dag Ammerud tilknyttet andre selskaper i å gjøre oppdrag, sier Kjærås.
At Saga Shipping altså er ansvarlig i henhold til forurensningsloven medfører ikke i seg selv at selskaper tilknyttet eller med samme styremedlemmer er avskåret fra å utføre oppdrag på vrakene for Kystverket. Og for å strekke det enda litt lenger. Dersom Kystverket finner ut at de vil heve ett av vrakene, kan i teorien Saga Shipping sitte på stranda og se på arbeidet bli gjort for deretter å komme med trillebåra og innkassere gevinsten når krigsklenodiet er på land.
– Det er åpenbart at vi sitter igjen med en økonomisk svarteper, avslutter Ane Eide Kjærås.


Artikkeltags