Innfører dieselforbud i Oslo fra tirsdag

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Mandag og tirsdag ventes det kaldt vær med lite vind og det er sannsynlig med høy eksosforurensning over større områder av Oslo disse dagene.

Bymiljøetaten har derfor innført forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier mellom klokken 0600 til klokken 2200 fra og med tirsdag 17. januar. Det kommer frem i en pressemelding søndag ettermiddag.

Kjøreforbudet vil gjelde frem til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede. Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.

Her kan du kjøre med dieselbil:

På de statlig eide veiene Ring 1, Ring 3, E6, E18, RV4, Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker og RV 190 Strømsveien gjelder ikke diselforbudet.

- Akutt høy luftforurensning innebærer at det kan være helsefarlig for barn, eldre og astmatikere å bevege seg utendørs. Dieselforbud er et inngripende tiltak, men er nødvendig for å ta vare på helsa til byens innbyggere, sier Gerd Robsahm Kjørven, konstituert direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Slik værprognosene ser ut vil det fra onsdag ettermiddag eller kveld bli mer omrøring i luftmassene, og inversjonen ventes å bli brutt opp. Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO-forurensning.

– Vi følger værsituasjonen nøye. Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via kommunens nettsider, sosiale medier og i pressemelding, sier Robsahm Kjørven.

Forbudet gjelder derimot ikke for:

* tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi

* bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten

bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører

på elektrisk energi

* kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov

den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo.

Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale e.l.

* kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig

parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)

* utrykningskjøretøy

* kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste

* pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale.

* kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte.

* kollektivtrafikk

* kjøretøy med persontransportløyve

* bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler.

Artikkeltags