Det 334 sider lange dokumentet går ikke lenger enn å så vidt nevne ferjefri tverrforbindelse Moss–Horten i et langsiktig perspektiv fram mot 2050:

«Riksvei 19 fra Patterødkrysset ved E6 til E18 Undrumsdalen i Vestfold vil koste 50 milliarder kroner. Reisetiden bil bli redusert fra 1 timer og 9 minutter til 12 minutter», heter det.

Adm.dir. Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken sier til Moss Avis at han ikke hadde ventet at ferjefri tverrforbindelse skulle få større plass denne gangen.

Uten lokale forkjempere

– Så lenge det ikke er politisk enighet og vilje på begge sider av fjorden til å få til en tverrforbindelse, skjer det trolig lite. Tverrforbindelse er en veldig viktig sak, en rikssak, men man er likevel avhengig av lokalt engasjement for at dette skal bli prioritert, sier Thorsen, og fortsetter:

- Om ikke Stortinget går inn og prioriterer dette og overstyrer det som ble lagt fram mandag, så kommer man neppe i gang med planlegging før i midten av 2020-årene.

Ikke viktig for Moss

I mossedistriktet er det først og fremst skeptikerne til den ferjefrie Oslofjordforbindelsen som har kommet på banen.

Både i Vestby, Moss (Jeløy) og Rygge frykter man at alvorlige naturinngrep blir prisen å betale for en ferjefri forbindelse. Sindre Westerlund Mork sier det slik:

– Det vi mossepolitikere pusher på regjeringen om, er å få riksvei 19 i tunnel gjennom sentrum til ferjekaia. Gjerne med en mulighet for å forlenge tunnelen til å gå under Oslofjorden etter hvert. Men fjordkryssingen får komme når den kommer. Det viktige for oss er å få en tunnel fra Mosseporten under sentrum og til området ved havna.

Høringsfrist er 1. juli og innen sommeren neste år skal planen være ferdig behandlet i Stortinget.