Aksjon nei til fjordkrysning via Jeløy har sendt de fem øverste kandidatene i alle partiene Moss spørsmål om hvordan de forholder seg til fjordkrysning via Jeløy og Mosseskogen. Partienes holdning skal være godt kjent, aksjonsgruppen har derfor søkt etter den enkelte kandidats mening og hva vedkommende vil jobbe for.

– Konklusjonen er at så godt som alle sier nei til Statens vegvesens forslag, sier Gisle Haakonsen. Sammen med Daniel Giske møter han Moss Avis i Gullholmsundet, stedet som kan bli ofret dersom veivesenets forslag om bru mellom Moss og Horten realiseres en gang i fremtiden.

Enormt

I konseptvalgutredningen som ble offentliggjort i november i fjor så man for seg en løsning som går under Karljohansvern i Horten for deretter, via en kunstig øy, ledes over fjorden på en bru før trafikken igjen går under havets overflate i nærheten av Gullholmen. Deretter kan en trasé ledes i tunnel gjennom Jeløy før det går over i en ny bru øst for Rambergtoppen. Denne kan strekkes over Mossesundet med landkontakt i området ved Mollbekktjernet.

– Vi har kikket godt på svarene vi har fått og er spesielt skuffet over at Fremskrittspartiet sier ja til en løsning som kan bety ødeleggelse av områder på Mosseskogen og Jeløy, men vi er glade for at alle de andre partiene sier klart nei til slike løsninger, sier Haakonsen som reagerer på at i Frp er det kun Arild Svenson som har besvart forespørselen.

– Det er en kjempeviktig sak for Moss og det er helt avgjørende at vi får bort ferjetrafikken fra byen, sier Svenson som ikke har noen forklaring på hvorfor kun han av partiets øverste fem listekandidater har svart.

Oppsummering av spørsmålene

1. Nesten full enighet blant partiene i Moss om at Statens vegvesens foreslåtte bru og tunnel ikke skal bygges.

2. Noen partier åpner for tunnel ved Moss hvis den ikke berører Jeløy og Mosseskogen, dvs kommer ut ved E6 ved Mosseporten (lang tunnel). Ap ønsker pr nå er ferjefri løsning ved Hurum

3. Enkelte vil kun ha forbedret fergedrift

4. Alle unntatt FrP vil legge fergetrafikken under Moss sentrum

5. FrP er eneste parti som vil utrede motorvei via Jeløy og Mosseskogen (ett svar: Arild Svendson)

KILDE: Aksjon nei til fjordkrysning

 

Konsekvenser

– Men dette er en sak som lokalpolitikerne vil få på bordet i løpet av de neste fire årene og med enorme konsekvenser for lokalsamfunnet. Burde ikke de andre ha ment noe?

– Våre politikere tenker og dette har vi også avklart i valgprogrammet, sier Arild Svenson.

I løpet av et par uker kommer en kvalitetssikringsrapport. Denne ser Svenson fram til, den vil kunne fungere som et korrektiv til KVU'en.

Og i helgen var også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på mossevisitt. Der fikk han en bekreftelse på at ferjetrafikken gjennom Moss sentrum ikke har avtatt side han besøkte byen sist.

– For vår del er det helt avgjørende å løse trafikkutfordringene gjennom Moss og over fjorden, sier ministeren uten å kunne gå i detaljer. For på hans bord havner ikke saken på en god stund.

LES ALT OM OSLOFJORDFORBINDELSEN HER