Moss Avis har sett nærmere på svarene som er gitt av de velgerne som har tatt avisens valgomat. Der lyder ett av spørsmålene: Bør det bygges en fast bruforbindelse over Oslofjorden med innslagspunkt i Mossedistriktet. Hittil har 548 svart ja på dette spørsmålet, mens 798 har svart nei. Men ytterligere 239 har svart ja hvis brua inneholder jernbane.

LES OGSÅ: Ferjefri løsning er ikke med i planene frem mot 2050

Nesten dødt løp

Hvis man legger disse til de som har sagt ja, så er det nesten dødt løp mellom dem som sier ja eller nei til bru ved Moss. Det er for øvrig flere menn enn kvinner som sier ja til bru uansett.

Tatt i betraktning det sterke engasjementet i den lokale debatten om spørsmålet, så må dette sies å være et overraskende resultat. Moss bystyre har fattet et soleklart flertallsvedtak hvor de folkevalgte sier nei til bruforbindelse over fjorden ved Moss. Kun Frp gikk mot dette vedtaket.

Lurer du på hva du skal stemme? Her finner du velgerhjelpen

Tøff debatt

Og Frps frontfigur, Arild Svenson, havnet i en tøff debatt med Aksjonsgruppen mot fjordkryssing via Jeløy. Svenson sier at han ikke er overrasket over de tallene velgerhjelpen i Moss Avis viser så langt.

– Etter min mening gikk aksjonsgruppen veldig hardt og bastant ut i sin argumentasjon. Nå som tingene har roet seg litt ned og inntrykkene har fått synke inn hos folk flest, så tror jeg altså ikke at synet på denne saken er så ensidig som aksjonistene vil ha det til, sier Arild Svenson.

Les alt om Oslofjordforbindelsen her

Ikke relevant

Heller ikke Gisle Haakonsen i aksjonsgruppen er forundret over disse tallene. Men han har en helt annen begrunnelse enn Svenson.

– Jeg synes spørsmålene ikke er relevante for debatten. Det står jo ingenting om Jeløy i formuleringen. Det tror jeg er helt avgjørende for mange. Derfor blir dette feil i mine øyne, påpeker Haakonsen.

Ordfører Tage Pettersen synes spørsmålet er omfattende og vanskelig.

– Hadde tunnel vært et alternativ, tror jeg flere ville valgt det, avslutter han.