Bomben: Dette vet vi om saken

  Her er en oppsummering av bombefunnet i Ski og hva vi vet så langt

  DEL

  SKI: Det ble onsdag levert en bombe hos Øst politidistrikt. Her er en oppsummering av saken slik den står fredag 7. desember klokken 10.00. I videovinduet øverst i saken kan du se et opptak av pressekonferansen fra politihuset i Ski i går.

  • Pakken som ble levert til postmottaket til Øst politidistrikt i går viste seg å være en skarp sprengladning som var laget for å påføre alvorlige skader.
    
  • Da pakken skulle åpnes fattet de ansatte mistanke om at noe var galt, og varslet i tråd med politiets rutiner.
    
  • Etter dette ble politihuset evakuert og bombegruppen ble tilkalt. Halvparten av politihuset ble evakuert etter funnet av bomben onsdag. Cirka klokken to samme dag, ble det bestemt at de evakuerte kunne reise hjem. 
    
  • Politiet mener formålet var at den skulle sprenge og drepe ansatte. Politimesteren bekrefter at sprengladningen var innstilt slik at den kunne sprenge.
    
  • Bombegruppen valgte til slutt å destruere pakken ved hjelp av et skudd, og pakken har siden vært til undersøkelse.
    
  • Det er ikke kjent hvem som står bak og det er iverksatt en omfattende etterforskning hvor Kripos bistår Øst politidistrikt.
    
  • Bomben skal ikke ha vært så kraftig at den kunne ødelagt hele politihuset, men den hadde potensiale til å skade flere dersom den hadde detonert.
    
  • Konstituert politidirektør Håkon Skulstad omtaler episoden som ubehagelig.
    
  • Etter det ØB erfarer, skal politiet jobbe med navngitte personer.
    
  • Politidirektoratet (POD) følger situasjonen nøye og får informasjon om etterforskningen. Det er allerede satt i verk tiltak både synlig og skjulte, og etter som det kommet ny informasjon fra etterforskningen vil Politidirektoratet  kontinuerlig vurdere behov for ytterligere tiltak. Det er politimesterne som har ansvar for sikkerheten i eget distrikt.
    
  • Det er sjelden vi ser slike type handlinger i Norge, og politiet har derfor et stort trykk for å få oppklart saken.
    
  • POD har bedt politimesterne i alle politidistrikt og særorgan om ivareta sine ansatte i denne sitasjonen. Politimesteren forteller også at samtlige ansatte ved politiet i Ski vil bli ekstra sikret, men han vil ikke gå inn på hva denne sikkerheten går ut på.
    
  • Etter bekreftelsen på at det faktisk var en bombe som ble avdekket på politihuset i Ski, er det satt inn ekstra sikkerhet rundt ansatte.
    
  • Politiet har gjennomført en rekke avhør i saken, men vil foreløpig ikke si så meget om dette, bekrefter politiet fredag overfør ØB.
    
  • Politiadvokat Bjørn Thune sier dette er en svært alvorlig straffbar handling med stort skadepotensial. Foreløpig etterforskes saken med utgangspunkt i straffelovens paragraf 191b, som gjelder befatning med sprengstoff i den hensikt å begå en grov, straffbar handling. Dette har en strafferamme på ti år, men politiet utelukker ikke at straffesaken kan bli utvidet.
    
  • Ordføreren i Ski, Hanne Opdan, har i ettertid gått ut offentlig og kritisert politiets måte å informere på. Ingen i Ski kommune ble informert. Opdan fikk greie på bombefunnet gjennom mediene.
    
  • PST bekreftetet torsdag at de har startet etterforskning for trusler mot myndighetspersoner i samarbeid med politiet i Oslo, etter at bilen til justisminister Tor Mikkel Wara ble forsøkt påtent og huset hans tagget ned. Nå utelukker ikke politiet at det kan være en sammenheng.
    
  • Etter at det ble kjent at den mistenkelige pakken som onsdag ble levert på postmottaket på politihuset innehold en bombe, har beredskapsledelsen i Ski kommune hatt kontakt med politiet om hvordan de skal forholde seg til hendelsen. Tiltakene Tiltakene  skal blant annet rette seg mot sentrale bygninger, men ordføreren vil ikke gå nærmere inn på hva eller hvor.
    
  • Også politiet arbeider med nye rutiner for å få posten kontrollert.
    
  • Etter at politiet i Ski, onsdag oppdaget en bombe på postmottaket, har de blitt jobbet døgnet rundt med å finne avsender. Mange nye spor er funnet, men hva disse er, vil ikke politiet si noe om. Selve pakken og dets innhold er hasteundersøkt av krimteknikere fra Kripos. Leting etter DNA-spor og fingeravtrykk har vært hovedmålet.

  Les også: Har varslet alle politidistriktene etter bombefunn i Ski: – Dette er en svært alvorlig situasjon for politiet

  Les også: Justisministerens bil forsøkt påtent - undersøker sammenheng mellom bomben i Ski

  Les også: Se pressekonferansen fra politihuset i Ski i reprise

  Les også: Politiet bekrefter at mistenkelig pakke var skarp bombe med hensikt til å skade mennesker

  Les også: Politihuset i Ski evakuert etter funn av mistenkelig gjenstand - Pakken er nå uskadeliggjort 

  Artikkeltags