Det såkalte BL-systemet – basisløsninger – gikk ned etter lunsj tirsdag, melder fagbladet Politiforum.

Håpet var at politidistrikter og særorganer landet rundt ville kunne bruke BL-systemet igjen onsdag morgen, men det var fortsatt helt utilgjengelig ved lunsjtider onsdag formiddag.

Politidirektoratet opplyser til NTB at det jobbes intenst med å få systemet opp igjen, og at de vil komme med mer informasjon senere onsdag ettermiddag.

BL-systemet er et saksbehandlingssystem for straffesaksdata og dokumenter. At systemet er nede, innebærer at politiet ikke får tilgang til straffesaksdata og må finne andre måter å skrive rapporter og registrere avhør på.

Systemet var nede i flere timer både i april og juni. Torsdag forrige uke gikk det ned igjen, og var utilgjengelig i et helt døgn. I dagene etter har systemet vært preget av treghet og ustabilitet.

– Politiets IKT-tjenester jobber på bred front for å finne underliggende årsaker til ustabiliteten og holder etaten løpende oppdatert med status, sier fungerende IKT-direktør Wilfried Østgulen i Politidirektoratet til Politiforum.

Systemet kommuniserer også med en rekke av politiets andre datasystemer, men hvorvidt også noen av disse systemene er rammet, er ikke kjent.

Politiets nummer 02800 og 112 er ikke berørt av feilen.