Tillitsvalgt advarer mot stappfulle fengsler: – Må avvise fanger og løslate folk før endt soning

Soningskøene på Østlandet har blitt så lange at de fengselsansatte må avvise personer som møter opp til soning i Trøgstad.