Østfold-sykepleiere eksperter i lindring

Flere av sykepleierne som har fullført den helt nye utdannelsen er fra mossedistriktet. Første rekke fra venstre Grethe Kaspersen (Våler sykehjem/Råde sykehjem), Åse Nilssen (Ryggeheimen sykehjem), Laila Strand Nilsen (Hjemmesykepleien Råde); Andre. rekke fra venstre Jorid Johansen (Ryggeheimen sykehjem), Trine Hagen (Ryggeheimen sykehjem).

Flere av sykepleierne som har fullført den helt nye utdannelsen er fra mossedistriktet. Første rekke fra venstre Grethe Kaspersen (Våler sykehjem/Råde sykehjem), Åse Nilssen (Ryggeheimen sykehjem), Laila Strand Nilsen (Hjemmesykepleien Råde); Andre. rekke fra venstre Jorid Johansen (Ryggeheimen sykehjem), Trine Hagen (Ryggeheimen sykehjem).

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Nylig avsluttet 26 studenter ved Høgskolen i Østfold en videreutdanning i lindrende behandling og omsorg for alvorlig syke eldre.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

- Denne etterutdanningen er blitt veldig aktuell nå som debatten om aktiv dødhjelp har blusset opp igjen. Vi mener jo at fokus på lindrende behandling og omsorg er langt bedre enn aktiv dødshjelp, sier høyskolelektor Kari Lislerud Smebye.
Hun forteller at etterutdanningen har hatt som mål å lære allerede utdannede sykepleiere enda mer om hvordan de kan bidra til at den siste delen av livet avsluttes med verdighet.
- I media har det i det siste vært mye fokus på aktiv dødshjelp fordi eldre ikke vil være til bry og de frykter smerter, lidelse og en uverdig livssituasjon. Aktiv dødshjelp avspeiler et syn på menneske som verdifullt kun når livet går på skinner. Et alternativt syn er at mennesker uansett hvilken situasjon de befinner seg i har verdi. Alder, sykdom og død endrer ikke på dette. Videreutdanning i lindrende behandling og omsorg styrker helsepersonalets kompetanse til å gi livshjelp, lindre smerter og støtte den døende og pårørende gjennom en verdig dødsprosess, sier Lislerud Smebye.
Hun forteller at det er første gangen Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag har gjennomført dette tilbudet.
Studentene er ansatt i sykehjem og hjemmesykepleie både i og utenfor Østfold samt på Sykehuset Østfold.
I løpet av studiet har studentene hatt tilknytning til et samarbeidsprosjekt hvor flere sykehjem har innført Liverpool Care Pathway - en tiltaksplan for døende pasienter og deres pårørende som skal sikre god omsorg.
Foruten videreutdanning i lindrende behandling og omsorg, tilbyr høyskolen fra kommende høst også videreutdanning i demensomsorg.

Artikkeltags