Etter lang debatt var det meste like uklart i fylkestinget i Vestfold onsdag. Noen ville slå seg sammen med Østfold, Akershus og Buskerud, andre fortsetter å tro på Vestfold, Telemark og Buskerud – selv om Buskerud for lengst har takket nei.

Atter andre vil helst fortsette som før, alene.

Les også: Kan bli styrt fra Drammen

Og når Vestfold fortsatt vil ha samtaler i nær sagt alle himmelretninger, setter Solli og Haabeth foten ned:

– Vestfold har ikke svart på kravet om retningsvalg. Da er vi ferdige med Vestfold, sier Haabeth i Østfold, og legger til at det er synd, og at det kan se ut som Vestfold ikke helt skjønner at tiden for sonderinger i alle retninger er forbi og at forhandlingsløpet da er kjørt.

Solli i Akershus er enig med Haabeth:

– Jeg er overrasket over at Vestfold ikke klarte å bestemme seg, mens Buskerud har vært oppsiktsvekkende tydelige. Vi har kort tid på oss og for å få på plass et resultat må vi forhandle med folk som har valgt retning.

Og selv om Vestfold med 20 mot 18 stemmer gjorde vedtak om at fylket primært ønsker en sammenslåing med Buskerud og Telemark, men også at forhandlingsutvalget får mandat til å fortsette forhandlinger med Akershus/Buskerud/Østfold og Telemark/(Buskerud) dersom disse ønsker dette, kan de bare drømme om det.

Haabeth og Solli har dessuten merket seg at fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har bestemt seg for å gå sammen i et storfylke. Det skjedde natt til onsdag.

Vestfylket blir på 1,1 millioner mennesker, mens Østfylket «Viken» nå har krympet fra 1,4 til 1,2 millioner mennesker.

Regionreformen

Viken er det uoffisielle navnet på et nytt storfylke i Østlandsregionen.

Østfold, Akershus og Buskerud går videre etter at Vestfold fylkestinget onsdag ikke klarte å bestemme seg for partner. Primært ønsker flertallet i Vestfold Buskerud og Telemark.

Neste møte mellom Østfold, Akershus og Buskerud skjer på Gardermoen 30. september-1. oktober.

Vedtak om storfylke skal gjøres i fylkestingene i desember.

Til våren vil eventuelle sammenslåinger bli behandlet av Stortinget.