Gå til sidens hovedinnhold

Mange ønsker fosterbarn de kjenner

Artikkelen er over 5 år gammel

Stadig flere fosterbarn i Østfold bor hos noen de kjenner fra før av.

I snitt bor nå nærmere en av fire fosterbarn hos enten slekt eller personer i nært nettverk. På landsbasis har antallet har økt med 87 prosent det siste tiåret, og i Østfold bor nesten 23 prosent av fosterbarna hos noen de kjenner fra før av.

– Barn og unge som trenger et nytt sted å bo foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før, sier Bjørn Østli, avdelingsleder i Fosterhjemstjenesten i Østfold.

Forskning viser også at slekts- og nettverksfosterhjem kan være mer stabile, og at disse barna får det bedre enn de som flytter inn hos fosterforeldre de ikke kjenner.

– Derfor ønsker vi at enda flere barn og unge skal få mulighet til å bo i slike fosterhjem, sier Østli.

Barnevernstjenesten i kommunen skal alltid vurdere om noen i familien eller nettverket kan være fosterhjem. Sistnevnte kan for eksempel være en assistent i barnehagen, en fotballtrener, en nabo eller familievenn, et tidligere besøkshjem eller en støttekontakt.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utviklet faglige anbefalinger for fosterhjemsplasseringer i barnets slekt og nettverk, som er sendt til alle kommuner for å mobilisere til økt rekruttering i slekt og nettverk. Satsingen har gitt resultater. I en fersk undersøkelse svarer tre av fire at de vil vurdere å melde seg som fosterhjem hvis et barn i familien eller nettverket har behov for det. Dette er en økning på åtte prosent fra 2006. Sammenlignet med dagens statistikk, kan resultatet betyr et mulig uutnyttet potensial for å plassere barn hos egen slekt eller nettverk.

Stor mangel på nye fosterhjem

Nesten 30 barn i Østfold venter på et permanent hjem. På landsbasis bodde totalt 11 198 barn og unge i fosterhjem ved utgangen av 2014. Ifølge Statistisk sentralbyrå bodde det på samme tidspunkt om lag 900 barn i fosterhjem i Østfold. Tall fra 31. mai i år viser 27 barn i fylket foreløpig uten tilbud om et fosterhjem.

– Dette er tilfeller der saken er ferdig behandlet. Særlig er disse barna mellom åtte og 17 år, sier Bjørn Østli, avdelingsleder i Fosterhjemstjenesten i Østfold.

De jobber kontinuerlig med å rekruttere flere fosterfamilier. Hvert år er det behov for over tusen nye fosterhjem i Norge. I år er behovet i Østfold regnet til 120.

– Vi jobber hele tiden for å dekke behovet, men det er et generelt problem å plassere de eldste barna og ungdommene. Mange tenker nok at det er enklere å motta mindre barn, men det kan være store utfordringer der også, sier Østli.

Antall barn og unge som er plassert utenfor hjemmet i Norge, økte med 58 prosent fra 2003 til 2014. Sett i forhold til befolkningen i alderen 0–22 år har antallet økt fra sju til ti per tusen barn og unge i gitte tidsrom.

– Er det mulig å dekke behovet?

– Det er i hvert fall noe vi hele tiden prøver å få til, sier Østli.

Fosterbarn i Norge

  • I Norge bor 11 198 barn og unge i fosterhjem.
  • Nesten en av fire som bor i fosterhjem, bor i fosterhjem i slekt og nettverk. Dette tilsvarer 2636 barn.
  • Antall barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent siden 2003.
  • I Troms finner vi høyest andel fosterbarn i slekt eller nettverk med 29,1 prosent. Nord-Trøndelag og Hedmark ligger på bunn med henholdsvis 17,8 og 18,9 prosent.
  • Nesten halvparten av de enslige mindreårige flyktningene under 15 år som ble bosatt i et fosterhjem i 2015, ble bosatt i fosterhjem i slekt og nettverk.
  • Tre av fire (77 prosent) vil vurdere å melde seg som fosterhjem dersom et barn i egen familie eller nære nettverk har behov for det.
  • Blant befolkningen mellom 35 og 54 år, ville mer enn åtte av ti vurdert å melde seg som fosterhjem for en de kjenner fra før av.

 

Kommentarer til denne saken