91 personer døde av drukning i 2016

Færre dør av drukning: Redningskøytene rundt om i landet er ofte ute på drukningsulykker. I fjor hadde staistikken positive tall.

Færre dør av drukning: Redningskøytene rundt om i landet er ofte ute på drukningsulykker. I fjor hadde staistikken positive tall.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Antall drukninger synker: Gjennomsnittet for de 29 årene Norsk Folkehjelp har ført drukningsstatistikk, er 121 drukninger i året.

2016 ligger dermed langt under dette, med 91.

– Selv om vi selvfølgelig gjerne skulle hatt enda færre ulykker, er dette gledelige tall. Det er vanskelig å peke på én spesiell grunn til at tallene går nedover, men over tid skyldes det nok at bevisstheten rundt sikkerhet øker i samfunnet generelt. Dette gjenspeiles i slike statistikker, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp.

49 prosent av drukningene i 2016 skjedde i forbindelse med at folk faller vannet fra land, mens 17 prosent av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av fritidsbåt.

– Dette er noe vi også ser igjen i statistikken over tid, sier Jon Halvorsen.

Rogaland og Møre og Romsdal er fylkene som hadde flest ulykker i 2016, med 11 ulykker hver. Hordaland og Buskerud hadde 9 ulykker hver.

I Østfold døde fire personer, som følge av drukning. Det er like mange som i 2015.

Over halvparten av dem som druknet i 2016 var voksne menn.

Flest drukninger skjedde i august, hvor det var 13 personer som døde av drukning. September og oktober følger, med 9 drukningsulykker.

Artikkeltags