Ønsker fiskeriutdanning i Østfold

REKRUTTERING: Fylket vil sikre rekruttering til fiskeryrket.

REKRUTTERING: Fylket vil sikre rekruttering til fiskeryrket. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det arbeides med å få på plass fiskeri og havbruk ved Kalnes videregående skole. Det melder Østfold fylkeskommune på sine hjemmesider.

DEL

Mulig oppstart kan skje høsten 2018 og det var politikerne i næring og kulturkomiteen som behandlet saken onsdag.

Et mulig fiskerifaglig utdanningstilbud i Østfold har vært snakket om i flere år. Blant annet ba fiskeridirektoratet i 2009 om en høringsuttalelse på «Rekruttering til fiskeflåten» fordi det var problemer med rekruttering til fiskeriflåten i Østfold og Bohuslän. Flere prosjekter og møter har blitt avholdt.  
Og et av tiltakene som er vurdert er altså å etablere en fiskerifaglig utdanningslinje i fylket.

Fylkeskommunen sier ja

Nå er tidspunktet kommet for å avgjøre om det skal gjøres alvor av disse planene eller ei. 

Østfold fylkeskommune sier ja til å arbeide videre med dette.

Fylkesrådmannen innstilte på at Kompetanseforum Østfold skal benyttes som en felles samarbeidsarena for utvikling av et framtidsorientert tilbud innenfor fiskeri/havbruksområder med tilliggende næringer. Fylkesordførerens forslag til vedtak er likelydende med fylkesrådmannens anbefaling. Også politikerne i næring og kulturkomiteen er begeistret for planene, og stiller seg bak fylkesrådmannens anbefaling, med noen justeringer.

15 elever per klasse

Tilbudet skal gis ved Kalnes videregående skole i Sarpsborg, og det forutsettes et minimumsantall på 15 elever per klasse. Det foreslås videre at et samlet antall elevplasser på naturbruk ikke øker, det vil si at de øvrige Vg2-klassene på naturbruk veksles inn i fiske og fangst.

Saken skal behandles av fylkesutvalget 9. februar og fylkestinget 16.febuar.

Artikkeltags