Brettspillet har Bibelen som tema. Det inneholder 1200 spørsmål og aktivitetskort. Temaene er hentet fra Det gamle testamente, Det nye testamentet, allmennkunnskap, sitater, ord og uttrykk.

Både Thoresen og Mathiesen har pedagogisk utdannelse og har drevet med ulike former for veiledning. Thoresen er i tillegg aktiv i kristelig arbeid, er forfatter og har utgitt tre bøker.

Ideen til å lage brettspillet fikk de da de begynte å snakke om hvor mye Bibelen influerer på dagliglivet, ikke minst i navnetradisjon, men også i sitater, ord, uttrykk, fortellinger og lignelser.

– Brettspillet er et ypperlig familiespill for alle som har et minimum av Bibelkunnskap. Det egner seg også utmerket til bruk i kristne ungdomsklubber, trosopplæring og konfirmasjonsforberedelser, opplyser de i en pressemelding.

Arbeidet med brettspillet er gjort i Østfold. Produksjonen har Gjøvik Media tatt seg av mens spillet trykkes i Kina. Spillet fins også som app.