Høst- og vinterferieukene beholdes i Viken

Det blir fortsatt høstferie i uke 40 og vinterferie i uke 8 for skoleelever i dagens Østfold når fylket ved nyttår innlemmes i Viken.