Vil ha fritt skolevalg i Østfold

FORSLAG: Niklas Eriksen (Frp) fremmer forslag om fritt skolevalg i Østfold i fylkestingets møte 4. september.

FORSLAG: Niklas Eriksen (Frp) fremmer forslag om fritt skolevalg i Østfold i fylkestingets møte 4. september. Foto:

Niklas Eriksen (Frp) vil foreslå at det innføres fritt skolevalg, først i Østfold og deretter i region Viken.

DEL

– Østfold fylkeskommune er ett av landets åtte fylker som i dag ikke har fritt skolevalg, påpeker Eriksen.

Østfold, Akershus og Buskerud slår seg sammen til region Viken 1. januar 2020, som følge av regionreformen. I den forbindelse mener Eriksen det er på tide å innføre fritt skolevalg i Østfold.

– Ett av fylkene vi skal slå oss sammen med, praktiserer allerede en egen variant av fritt skolevalg. Derfor mener Frp det er fornuftig at Østfold fylkeskommune legger til rette for at elevene selv kan velge skole allerede fra skoleåret høsten 2019, sier Eriksen.

Les også: Felix tar yrkesfag og det gjør flertallet nå

Begrenset frihet

I dag har elevene i Østfold begrenset frihet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på.

– Frp mener det er elevens ønsker, og ikke foreldrenes bostedsadresse, som skal avgjøre hvilken skole elevene kan begynne på, tilføyer Eriksen.

I fylkestingets møte 4. september vil han foreslå at det innføres fritt skolevalg i Østfold, med sikte på at ordningen kan videreføres i den nye regionen Viken.

Ekstra innsats

Les også: Østfold får mobbeombud

– Frp mener fritt skolevalg vil kunne oppmuntre til ekstra innsats og gi alle elever mulighet til å velge gode skoler, uavhengig av hvor de bor, og uavhengig av foreldrenes status og inntekt, legger Eriksen til.

Han foreslår at saken også løftes til fellesnemnda, slik at den kan arbeide med fritt skolevalg i hele region Viken.

Stor sak

Fylkesvaraordfører Siv H. Jacobsen (Ap) tror ikke det blir aktuelt å gjøre store endringer før region Viken er etablert og vil ikke støtte Frps forslag om fritt skolevalg i Østfold fra august 2019.

– Hvorvidt det skal være fritt skolevalg i region Viken blir ett av de store spørsmålene vi må ta stilling til framover, sier Jacobsen.

Hun går ut fra at alle partier vil ha med et punkt om dette i sine valgprogrammer ved kommunevalget 2019, der de bebuder at de enten er for eller imot fritt skolevalg, sier Jacobsen.

H er for

Simen Nord (H) sier derimot at hans parti vil støtte Frps forslag om å innføre fritt skolevalg i Østfold fra august 2019.

– Høyre har fremmet forslag om fritt skolevalg i Østfold hvert eneste år så lenge jeg har vært med i fylkespolitikken. Vi tror det er bra for Østfold-elevene at de kan bestemme hvilken skole de vil gå på. Etter vårt syn vil det føre til at elevene blir mer motiverte for læring, sier Nord.

Han legger til at spørsmålet om fritt skolevalg i region Viken må tas opp til diskusjon i fellesnemnda.

– Der må vi se på en løsning som passer for hele den nye regionen. Vi må finne ut hva som er riktig for den enkelte elev, samtidig som vi sikrer at vi har gode videregående skoler i hele region Viken, legger Nord til.

Artikkeltags