Før jul skrev Moss Avis om kaoset på Kalnes sykehus. Influensaen slo til tidligere enn sykehuset hadde forventet og gjorde at akuttmottaket var fullt, ventetiden lang, at man måtte bruke enkeltrommene som dobbeltrom og at flere måtte ligge i korridoren.

Nå forteller Anne-Grete Melkerud, kommunikasjonsrådgiver ved Sykehuset Østfold, at det fortsatt er høyt trykk:

– Vi har fortsatt en del pasienter med influensa og i tillegg har vi nå flere pasienter med norovirus. På grunn at dette må flere ligge på korridor, sier Melkerud.

Onsdag morgen var det 12 pasienter som lå på gangen, til tross for at sykehusets mål er å ikke ha noen liggende i korridoren.

Sykehuset bruker derimot ingen enkeltrom som dobbeltrom lenger.

– Vi gjør vårt ytterste for at pasientene ikke må ligge på korridoren mer enn noen timer, sier Melkerud.

Ber besøkende holde seg unna

– Helt nødvendig, sier Jon Birger Haug, leder for Sykehuset Østfolds avdeling for smittevern, om restriksjonene som nå innføres.

Årsaken til at sykehuset ber folk om å begrense besøk til pasientene, er frykten for smitte. Influensaen har pågått en stund, og nå er det også kommet omgangssyke.

– Vi har fortsatt mange pasienter med influensa og har i tillegg fått inn flere pasienter med omgangssyke, forklarer Haug til sykehusets egne nettsider.

– For å unngå smittespredning oppfordrer vi publikum om å begrense antall besøk. I utgangspunktet ønsker vi at pasienter bare får ett besøk av én person daglig.

Før jul ble det innført besøksstopp på føde-, barsel og nyfødtintensivavdelingene. Det gjelder fortsatt, foreløpig til 9. januar; det er bare far eller med mor som kan besøke mødrene og de nyfødte.

– Siden vi i tillegg til influensaen nå har flere pasienter med norovirus (omgangssyke), innfører vi altså begrensninger på besøk i resten av sykehuset også. Det er veldig beklagelig, men helt nødvendig i den situasjonen vi er i nå, sier Jon Birger Haug til sykehuset-ostfold.no.

Sykehuset oppfordrer også folk til å være ekstra påpasselige med håndhygiene.