Stenger Østfoldbanen i seks uker i sommer

Bane Nor vil blant annet lage en 700 meter lang spuntvegg i område Kleberget og Søndre planovergang.

Bane Nor vil blant annet lage en 700 meter lang spuntvegg i område Kleberget og Søndre planovergang. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I sommer vil det være driftsstans på Østfoldbanen i seks uker, fra 23. juni til 5. august.

DEL

I forbindelse med vedlikeholdsstoppen på jernbanen på Østlandet i sommer vil prosjektet utnytte tidsvinduet til å gjøre diverse arbeider i Moss sentrum og i Sandbukta, melder Bane Nor i en pressemelding.

Anleggsarbeidene er allerede i gang, og Bane Nor har varslet nattarbeid i Moss helgen 28.-29. april.

Flere hundre meter spuntvegg

Det skal blant annet etableres en 700 meter lang spuntvegg ved Moss Havn, fra området rundt anleggsgropen ved den søndre planovergangen i syd og mot Kleberget.

I tillegg til å ha noe stabiliserende effekt på massene, er hovedhensikten at spuntveggen blir en fysisk sikringsvegg mellom de operative togsporene, og anleggsområdet for nytt dobbeltspor og ny stasjon.

Varsler støy

Spuntingen vil medføre en del støy, men når den er etablert vil veggen gjøre en god jobb som støyskjerm i forhold til togtrafikk, lover Bane Nor.

Også på Moss stasjon vil det være mye aktivitet. Blant annet skal det etableres fundament for ny gangbro og heis, og i den forbindelse vil det blant annet være nødvendig å pele.

I Sandbukta fortsetter fjerning av steinmasser, og å legge til rette for påhugget for den nye Mossetunnelen. Når det er vedlikeholdsstopp for jernbanen vil man utnytte tiden til å fjerne store deler av de fjellmassene som er brattest og ligger nærmest sporet.

Buss for tog

Bane Nor har valgt å legge vedlikeholdsstoppet på sommeren for å påvirke færrest mulig pendlere, da det i stor grad sammenfaller med ferietid og skolefri.

Det vil settes inn buss for tog i perioden, og det vil bli lagt ut informasjon om dette på NSBs nettsider.

Artikkeltags