Fredrikstad-ordfører reagerer på dobbeltkommunikasjon fra jernbanemyndigheter: Får beskjed om å holde høyt tempo mens sporet kan ryke

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård mener det vil være en skandale og et løftebrudd uten like hvis Nedre Glomma ikke får dobbeltspor og nye stasjoner. Han vil mobilisere til kamp.