Ber samferdselsministeren sette inn flere tog på Østfoldbanen

– Kapasiteten på Østfoldbanen er sprengt, og egentlig burde et bedre tilbud vært på plass i går.