Politiet skal patruljere på NAV i Moss

NAV-leder Kari Mette Mjønner og politistasjonssjef John Kasper Hermansen skal sammen jobbe for å gjøre det bedre og sikrere for så vel brukere som ansatte på NAV i Moss.

NAV-leder Kari Mette Mjønner og politistasjonssjef John Kasper Hermansen skal sammen jobbe for å gjøre det bedre og sikrere for så vel brukere som ansatte på NAV i Moss. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Politiet vil heretter bli langt oftere å se på NAV-kontoret i Moss. Det skal forebygge uønsket oppførsel blant NAV-brukerne og gi et bedre arbeidsmiljø.

DEL

Jevnlig mottar ansatte trusler og aggressive utfall fra NAV-brukere.
– Det skjer enten her i mottaket eller på telefon. Ansatte blir truet på ulike måter, sier leder for NAV-kontoret i Moss, Kari-Mette Mjønner.

Vet hvor du bor

Det er til dels betydelige variasjoner i utfallene som oftest kommer fra rusede brukere. Det kan være aggresjon i form av høylytt bruk av skjellsord med tilhørende utagering og fekting med armer og bein til telefontrusler til ansatte som skal tas, og ellers klare trusler om at «jeg vet hvor du bor».
Enkelte truer også med å ta sitt eget liv om man ikke får det som man vil.
– Selv om det er noen ganske få som opptrer aggressivt, er det ikke desto mindre en belastning både for våre ansatte og for øvrige brukerne. Derfor har vi ønsket å trekke politiet mer aktivt inn, sier NAV-leder Kari-Mette Mjønner.

Naturlig politiarbeid

Politistasjonssjef i Moss, John Kasper Hermansen, mener det inngår som en naturlig del av politiarbeidet jevnlig å komme innom NAV-kontoret som i snitt har 150 besøkende hver dag.
– Det å være tett på befolkningen, er en del av jobben vår som politi. Skal vi ha lokalkunnskap, må vi ut og vise oss fram. Forebyggende arbeid er viktig. Vi tror et økt samarbeid er et bidrag til det, sier Hermansen som også ser at enkelte av de mest aggressive brukerne, er kjent for politiet fra andre sammenhenger.
– Maktbruk er ikke alltid den rette medisinen. Noen ganger er en samtale bedre, men er andre midler nødvendige, bruker vi selvsagt det. Ingen, verken brukere eller ansatte, skal måtte grue seg til å gå på NAV av frykt for aggressive personer, sier Hermansen.
Politibesøkene på NAV vil inngå som en systematisk del av politipatruljeringen i Moss, og politistasjonssjefen sier han gjerne ønsker tilbakemeldinger på hvordan folk opplever dette.

En klar nedgang

Tall fra NAV Moss viser det i år har vært en halvering av antall alvorlige episoder; fra 16 i 2013 til åtte så langt i år.
– Samarbeidet med politiet slår positivt ut som ett av mange tiltak som er blitt iverksatt. I tillegg har vi hatt mye fokus på rutiner, oppfølging, alarmer, bruk av Securitas m.m. internt, sier NAV-leder Kari-Mette Mjønner.
Direkte fysisk vold har ingen av de NAV-ansatte i Moss opplevd. For bl.a. å unngå det, er per i dag fire NAV-brukere nektet adgang til NAVs lokaler i Moss. Disse er henvist til å bruke telefon.


NAV Moss har i alt 80 ansatte, og til daglig jobber 3–5 personer i publikumsmottaket hvor påtrykket er betydelig.
Nå ønsker NAV-ledelsen å korte ned åpningstiden. Hensikten er at flere brukere selv skal kunne ordne rutinemessige ting via internett, mens fokus i NAV-bygget skal være på brukere som trenger oppfølging ut over standardtjenestene.

Maktbruk er ikke alltid den rette medisinen


Både ved NAV i Rygge og i Fredrikstad har man endret åpningstiden til å gjelde fra kl. 10–14. Slik ønsker også NAV i Moss å ha det.
– Det handler om en mer effektiv bruk av ressurser. Vi må jo ikke glemme at vår aller viktigste jobb er bistå folk ut i arbeid, og skal vi klare det på en bedre måte enn i dag, må vi bruke mindre tid på rene rutinemessige oppgaver som folk selv kan utføre på nettet, sier Kari -Mette Mjønner.
NAV-kontoret er allerede i gang med å forsterke innsatsen for å få flere ut i jobb gjennom det såkalte Prosjekt Klar; Kunnskap–Læring–Arbeidsinkludering.

Kan alle få jobb?

– Noen mener at alle som vil, kan få seg jobb. Er du enig i det?
– Ja, har man en genuin vilje til å få seg jobb, mener jeg nesten alle vil kunne få det til med bl.a. rett oppfølging fra NAV, sier NAV-leder Kari-Mette Mjønner.

Artikkeltags