Frykter voller rett utenfor stuedøra: Vil heller gi Moss en tursti

Grunneier Torger Nore kan få de varslede deponivollene på Nore og Vanem tett på sin eiendom på Nore gård. Han vil legge til rette for en tursti langs Vansjø, men bare hvis bystyret sier nei til voller i grøntbeltet utenfor næringsområdet.