Disse kommer til å sitte i utvalgene i Råde kommune de neste fire årene

På det konstituerende møtet etter valget ble det klart hvem som vil sitte som medlemmer i de forskjellige utvalgene i Råde de neste fire årene årene. Her får du oversikten.