Arealplanen i Våler ble utsatt: Fikk nei fra fylkesmannen

Fylkesmannen har fremmet flere innsigelser mot forslaget til arealplan i Våler, blant annet mot Varna Skog. Nå har rådmannen bedt om mer tid.