På Torshov i Oslo har Posten satt ut en container for å teste ut et helt nytt konsept for levering av pakker.

– Nordmenn kjøper mye på nett, men Norge er så vidt i startgropen av framtidens handel. Netthandelen kommer fortsatt til å øke kraftig, og postautomaten kan bidra til rask hjemlevering selv om du ikke er til stede, sier pressesjef John Eckhoff.

Automaten som benyttes er foreløpig en ren pilotløsning der Posten benytter en nesten umodifisert løsning av det som i lang tid har blitt brukt på en rekke kollektivknutepunkter. Men den blir benyttet på en helt annen måte.

Automaten er knyttet direkte til et borettslag, der beboerne får levert alt det de ellers måtte hente på postkontoret eller har bestilt som hjemlevering. Unntaket er rekommanderte sendinger eller betaling.

Rent praktisk betyr det at når posten er levert, får beboerne en SMS om at leveringen er gjennomført, og at de kan hente ut pakken med en en spesiell kode.

Eckhoff sier til Nettavisen at løsningen som i dag benyttes med en container neppe er en løsning de vil benytte i framtiden, men at de nå først og fremst er ute etter erfaringer. Årsaken til at en stor container benyttes, er at automaten de benytter ikke kan stå utendørs uten beskyttelse.

– Det vi ønsker å finne ut er ganske enkelt om kundene våre liker det. Da er det noe vi kan selge inn andre steder, men det viktigste nå er å få tilbakemeldinger, sier Eckhoff.

Er dette en løsning dere ser for dere å utplassere for egen regning, eller noe borettslag må kjøpe?

– Det gjenstår å se, men vi jobber kommersielt. Folk er villig til å betale for å få pakkene levert hjem, påpeker Eckhoff. (ANB)