– Jeg er egentlig ikke noe sjefsemne

Han har aldri hatt noen drøm om verken å bli brannmann eller sjef. Til tross for det har Rune Larsen de tre siste årene sittet i brannsjefstolen på Tykkemyr – med personalansvar for 80 ansatte i Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB).