Infomøte om nye jernbaneundersøkelser i Råde

ALTERNATIVER: Bane Nor vil undersøker flere mulige jernbanetraseer gjennom Råde.

ALTERNATIVER: Bane Nor vil undersøker flere mulige jernbanetraseer gjennom Råde.

Bane Nor skal i høst gjøre nye grunnundersøkelser for ny jernbane gjennom Råde, og tirsdag 14. august inviteres berørte og interesserte til informasjonsmøte på Bøndernes Hus.

DEL

I henhold til Nasjonal transportplan 2018–23 som Stortinget har vedtatt, skal et nytt dobbeltspor bygges på strekningen Haug – Seut til 2024.

Strekningen fra Haug vest i Råde til Seut nordvest i Fredrikstad er 17 km lang og går fra eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune.

I mai i år informerte derimot Bane Nor de to kommunene om behov for nye grunnundersøkelser på områder som tidligere ikke er undersøkt.

Kostnadsøkninger og forsinkelser

– Nye analyser og grundigere undersøkelser av den planlagte traseen mellom Haug og Seut sannsynliggjorde større kostnadsøkninger og forsinkelser. Derfor ønsker Bane Nor å undersøke om det finnes traséalternativer med mindre krevende grunnforhold, skriver Bane Nor på prosjektets hjemmeside.

I en pressemelding fredag skriver Bane Nor:

Det er i forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Haug og Seut at det vil bli avholdt et informasjonsmøte.

– Invitasjoner ble sendt ut tidligere i sommer til grunneiere i områdene som kan bli berørt av grunnundersøkelser, sier prosjektsjef Adler Enoksen.

Veien videre

Enoksen understreker at informasjonsmøtet i hovedsak vil handle om hvilke typer grunnundersøkelser som vil bli gjort, og hva de innebærer for grunneiere og for Bane Nor.

– Hensikten med møtet er å informere om grunnundersøkelser som seismikk og grunnboringer, befaringer og andre registreringer som skal gjøres fremover. Vi vil også fortelle om prosessen videre, sier prosjektsjefen.

Artikkeltags