På grunn av den store økningen i antall asylsøkere, har regjeringen valgt å legge frem en tilleggsproposisjon til budsjettforslaget for 2016 i midten av oktober. Ifølge en pressemelding fra regjeringen er flyktningestrømmen mye større enn det som Beregningsgruppen for Utlendingsforvaltningen (BGU) sine prognoser  fra juni tilsa, og som ligger til grunn for dagens budsjettforslag. BGU arbeider nå med nye anslag.

LES OGSÅ: Bygger Norges første innendørs teltleir som ankomstsenter for asylsøkere

Ifølge Stein Erik Lauvås i Østfold Arbeiderparti, som sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, har dette vært diskutert i noen dager.

- Vi hadde en høring i går hvor ulike departementer men også frivillige organisasjoner møtte komiteen og fikk uttale seg om forslaget som ligger der. På bakgrunn av det og noen bekymringsmeldinger vi har fått i forbindelse med opprettelsen av disse ekstra akuttmottakene, som man har gjort på Smartclub i Råde, har vi i Arbeiderpartiet blitt enig om at vi vil legge inn ekstra midler for å sikre at kommunene skal kunne gjøre en god jobb og sikre at de som kommer får riktig og god medisinsk behandling og helsehjelp, uten at det skal gå ut over den ordinære helsetjenesten, sier han til Moss Avis.

- Arbeiderpartiet foreslår at det bevilges to millioner kroner til Råde kommune, som kommunen kan bruke på å gi de som kommer den helsehjelpen og tilsynet de trenger. Så får vi se om det er nok, men det er en start nå, så ikke Rådes primærhelsetjeneste skal bli for tungt belastet.

LES OGSÅ: Ankomstsenter i Råde

Han mener at man må ta høyde for at noen av de som kommer til mottaket i Råde kan behøve til dels ganske mye helsehjelp. Det kan også være at noen har sykdommer som kan behandles forholdsvis enkelt i Norge, men som kan medføre en større risiko også for andre hvis ikke det blir tatt tak i.

- Det er urimelig å lempe alt over på Råde kommune, sier han, og understreker at det gjenstår å se om regjeringspartiene vil komme med andre forslag som dekker dette behovet like godt.

- Vi legger i hvert fall dette forslaget på bordet, og håper at vi får gjennomslag for en god ordning, sier han.