Råde blir med i digitalt helseprosjekt

Råde blir den fjerde kommunen som innfører DigiHelse i Østfold.