Bane NOR har silt ut tre linjer gjennom Råde

Bane NOR offentliggjør nå en foreløpig kartskisse som viser korridorer, foreløpige linjer og ny Råde stasjon for den 16–17 kilometer lange dobbeltsporstrekningen mellom Haug og Seut.